Waar kunnen wij het beste contact leggen met de jongeren die jullie nu al bereiken? 2018-02-21T13:35:46+00:00
0
0
Marked as spam
Geschreven door Yasmin Mahdad
Datum bericht 19 februari 2018 14:54
13 views
Add comment
0
Private answer

Met ‘bereiken’ bedoelen wij dat jongeren gebruik maken van de minimaregelingen die de gemeente uitvoert. Het is dus niet dat wij jongeren fysiek ergens bereiken.

Wij hebben o.a. deze vraag gesteld: Op welke manier kan de gemeente deze jongeren (jongeren in armoede / of in minimagezinnen) het beste bereiken? Deze vraag betekent dus uiteindelijk: Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer jongeren gebruik gaan maken van het gemeentelijke minimabeleid.

Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat onze informatie over de minimaregelingen bij jongeren terecht komt.

Is dit voldoende antwoord op je vraag? Als je nog 9aanvullende) vragen hebt laat je het dan weten?

Marked as spam
Geschreven door Anonymous
Beantwoord op 21 februari 2018 13:35
Add comment

Plaats uw antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]