Landelijke trajecten 2018-01-22T12:13:35+00:00

Start Landelijke trajecten Speaking Minds

Hoe bestrijdt het Rijk armoede en op welke manier kan het Rijk nog beter inzetten op wat jongeren in armoede het hardste nodig hebben? Deze vraag zal centraal staan in het eerste landelijke traject van Speaking Minds dat in februari van start gaat. Speaking Minds gaat een dialoog tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en jongeren van het MBO tot stand brengen waarin de jongeren gaan meedenken en meepraten over het landelijke armoede- en schuldenbeleid. Dat betekent dat naast het lokale, gemeentelijke beleid, jongeren ook de gelegenheid krijgen om mee te praten met het landelijke beleid dat op hun van toepassing is.

In het landelijke traject van Speaking Minds zullen jongeren van het Arcus College in Heerlen en het Zadkine College in Rotterdam advies uitbrengen over een actuele beleidsvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder begeleiding van de Speaking Minds trainers zullen zij, net als in de gemeentelijke trajecten, tien weken lang aan de slag gaan met een beleidsvraagstuk dat te maken heeft met jongeren in armoede in Nederland.

Tijdens het traject gaan de jongeren in gesprek met beleidsmedewerkers van het ministerie in Den Haag. Zij bezoeken verschillende organisaties die zich bezig houden met jongeren in armoede in Nederland en doen onderzoek onder leeftijdsgenoten. Al deze informatie gebruiken ze om een goed advies uit te brengen. Aan het einde van het traject presenteren zij dit advies aan de Staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, aan de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie en aan geïnteresseerde organisaties.

Via deze samenwerking kan de positie van jongeren die een grotere kans hebben om op te groeien in een huishouden met een laag inkomen versterkt worden en kan sociale uitsluiting worden tegengegaan. Daarnaast kunnen de wensen en behoeften van de doelgroep vertaald worden naar een meer inclusief en effectief landelijk armoedebeleid.