Adviezen aan gemeenten2018-08-23T16:37:11+00:00

Speaking Minds – Adviezen

Bij Speaking Minds is het belangrijk dat jongeren een STEM krijgen in het gemeentelijk armoedebeleid. Daarom werken wij ook nauw samen met gemeenten en veelal ROC scholen. Utrecht was de eerste gemeente met wie wij een pilot draaide, daarna volgden 16 andere gemeenten. Ook heeft een groep jongeren uit Rotterdam en Heerlen advies uitgebracht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bekijk hieronder per gemeente een beknopte versie van de adviezen die jongeren hebben uitgebracht naar aanleiding van een Speaking Minds traject. Houd er rekening mee dat gemeenten een op maat gemaakt advies krijgen en deze niet altijd één op één overgenomen kunnen worden. Daarnaast worden de adviezen door jongeren mondeling toegelicht en zijn zij vaak nog betrokken bij de concrete uitvoering hiervan.

Advies aan de gemeente Rotterdam
Adviezen gemeente Utrecht
Adviezen gemeente Lingewaard
Adviezen gemeente Kerkrade
Adviezen gemeente Heerlen
Adviezen gemeente Maastricht
Adviezen gemeente Venlo
Adviezen gemeente Kampen
Adviezen de Kempengemeenten
Adviezen gemeente Almelo
Adviezen gemeente Roermond
Adviezen BUCH-gemeenten
Adviezen gemeente Culemborg (vmbo)
Adviezen gemeente Hollands Kroon (vmbo)