Welke stappen ondernemen jullie, wanneer wij een advies geven?2018-02-21T13:40:27+00:00
0
0
Marked as spam
Geschreven door Jaimy
Datum bericht 7 februari 2018 21:25
21 views
Add comment
0
Private answer

Jullie advies wordt in eerste instantie verder besproken met de betrokken wethouder. De wethouder zal bij de presentatie van de jullie advies aanwezig zijn op 18 april (Slotbijeenkomst).

Vervolgens gaan we kijken hoe we jullie advies met het beschikbare geld kunnen realiseren. Op de bijeenkomst van 14 februari is aangegeven dat de gemeente extra geld heeft ontvangen om armoede te bestrijden bij jongeren.

Is dit voldoende antwoord op je vraag? Als je nog (andere) vragen hebt, laat je het dan weten?

Marked as spam
Geschreven door Anonymous
Beantwoord op 21 februari 2018 13:40
Add comment

Plaats uw antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]