Kinderrechten zijn overal: ook in het beleid waar gemeenten dagelijks mee werken. Daarom geeft Defence for Children namens Speaking Minds, voorafgaand aan elk traject een kinderrechtentraining. De training gaat o.a. in op het recht van jongeren op participatie en hoe een gemeente op een veilige en betekenisvolle manier aan participatie kan doen. Kim de Ruijter, Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo én Brian van Schagen, regisseur Armoedepreventie in Roermond vertellen hoe zij de kinderrechtentraining hebben ervaren. Beiden hebben ook meegedaan aan het project Speaking Minds.  

Wat wist je over kinderrechten voordat je aan deze training begon?

Kim – Vanuit mijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening wist ik al wel het één en ander over kinderrechten maar dat is al weer even geleden. In mijn vorige functie van kwaliteitsmedewerker vertegenwoordigde ik burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken. Daarbij kreeg ik ook te maken met kinderrechten.

Brian –  Helemaal nieuw waren de kinderrechten voor mij niet. Tijdens mijn studie (SJD) is zeker ook aandacht besteed aan dit thema. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me er daarna, in mijn werk als klantmanager werk en later als trainer voor de Gemeente Roermond, niet meer in heb verdiept. Sinds ik begin dit jaar bij dezelfde werkgever ben gestart als Regisseur Armoedepreventie, kom ik op verschillende plaatsen in aanraking met kinderrechten. Zo ben ik onlangs betrokken geweest bij de installatie van een Jeugdwijkraad en zijn we een goede maand geleden gestart met een groep jongeren die het programma van Speaking Minds doorlopen. Ik zie erg uit naar de adviezen die de jongeren voor de wethouder en beleidsmakers op het gebied van voorkomen van armoede hebben bedacht.

Wat verwachtte je van de kinderrechtentraining?

Kim – Ik verwachtte actuele inzichten in de inhoud en betekenis van kinderrechten, een inschatting van hoe wij daarmee in het werk te maken kunnen krijgen en tips over wat wij kunnen doen als organisatie. Ik hoopte vooral op een interactieve discussie met de aanwezige consulenten, beleidsmedewerkers, leden van de adviesraad, jongerenwerkers, etc.

Brian – Mijn verwachtingen waren meer een ‘droge’ opsomming van welke kinderrechten er zijn. Dus een opsomming van internationale verdragen, nationale wetgeving en bijvoorbeeld een verhaal over de kinderombudsman. De presentatie beperkte zich echter tot de belangrijkste artikelen en bood daarnaast voor alle aanwezigen veel ruimte om hun eigen praktijkvoorbeelden te leggen naast de geldende kinderrechten. Zo zijn twee van mijn collega’s op dit moment bezig met het oprichten van een Jongerenraad. De leden van de Jongerenraad gaan het College en de Gemeenteraad op verschillende terreinen advies geven. Ik weet zeker dat de betrokken collega’s allerhande tips en aandachtspunten hebben meegenomen uit de workshop.

Heeft dit jouw verwachtingen waargemaakt?

Kim – Wat ik het mooie vond aan de kinderrechtenbijeenkomst was dat collega’s die met concrete casussen worstelen jullie nu weten te vinden als advies- en vraagbaak. Het was goed om te zien dat contactgegevens uitgewisseld werden. Dit komt de inwoner uiteindelijk ten goede. Het eerste deel van de bijeenkomst had wat (inter)actiever mogen zijn, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van stellingen. Vooral de behandeling van de casuïstiek was erg interessant voor de aanwezigen.

Brian – Ik zou eerder zeggen overtroffen. Het enige wat ik jammer vind is dat er maar een klein groepje collega’s aanwezig kon zijn bij de Kinderrechtenworkshop. Ik denk dat deze workshop heel interessant is voor alle mensen die vanuit de lokale overheid met jongeren te maken hebben. Vooral omdat het je helpt om weer vanuit een heel ander perspectief naar je werk te kijken. Ik heb al wat reclame gemaakt voor het hele programma van Speaking Minds bij beleidsmedewerkers van de buurgemeenten, dus bereid je maar voor op nog wat vaker afreizen naar het zuiden J

Wat heb je meegenomen vanuit de kinderrechtentraining, wat van toepassing is voor jouw gemeente(n)?

Kim – Het belangrijkste leerpunt is dat Defence for Children een belangrijke advies- en vraagbaak kan zijn voor inwoners, maatschappelijke partners en gemeenten als het gaat om kinderrechten. Als beleidsmedewerker vind ik dat hier nog meer bekendheid aan gegeven moet worden. Ik zou Defence for Children willen uitnodigen om zich aan te melden op onze digitale sociale kaart.

Brian – Zoals gezegd toch weer even een andere focus op het eigen werk. Ook altijd weer confronterend om tijdens de presentatie de opsomming te zien van de gevolgen van armoede voor kinderen. Specifiek voor Roermond kan ik aangeven dat we jongeren nog meer een stem willen geven in de uitvoering van het preventieve armoedebeleid. Door met jongeren in gesprek te gaan/blijven over de vraag wat zij nodig hebben om goed te kunnen opgroeien, komt alle inspanning van de gemeente ook echt terecht op de plekken waar dat het meest nodig is.