Kinderrechtentraining door Defence for Children

Kinderrechten zijn overal: ook in het beleid waar gemeenten dagelijks mee werken. Vrijwel ieder beleidsdomein heeft mogelijk invloed op het leven van kinderen en jongeren. In de kinderrechtentraining ontvangen gemeentelijke beleidsmakers en professionals informatie over kinderrechten, het VN-Kinderrechtenverdrag en armoede onder kinderen in Nederland (of in overleg met de betreffende gemeente een ander thema dat raakt aan het leven van kinderen). De deelnemers krijgen training over het principe ‘belang van het kind’ en hoe zij dit in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd waar kinderen recht op hebben, hoe dit in de praktijk kan worden toegepast en hoe gemeenten hierin kunnen ondersteunen.

Daarnaast gaat de training in op het recht van jongeren op participatie, wat dit recht precies inhoudt, welke vormen van participatie er zijn en hoe een gemeente op een veilige en betekenisvolle manier aan participatie kan doen. Om erachter te komen wat nu écht belangrijk is voor kinderen en jongeren is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Dit kan gaan over waar zij behoefte aan hebben, maar ook over wat zij vinden dat goed, of minder goed gaat in de gemeente.

Gedurende de training is er veel ruimte voor discussie en vragen vanuit de deelnemers. Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis over vormen van participatie en het effect daarvan op kinderen, en hebben zij tools om op een veilige en betekenisvolle manier met participatie aan de slag te gaan.

Praktische informatie
Tijd:
60 min (langer in overleg)
Benodigde materialen: laptop, beamer, beamerscherm, kladblokken, pennen