Wat wij doen

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd.

Brug tussen twee werelden
Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, beginnend bij gemeenten.

Onze methode
Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een concrete en actuele beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede en schulden onder jongeren en het voorkomen van sociale uitsluiting. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag en de jongeren buigen zich hier 10 weken lang over en brengen onder leiding van onze ervaren trainers advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee. Bekijk hier de Speaking Minds-methode.

Meer weten of meedoen?

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Ik ben een jongere
Ik ben een docent
Ik ben een (beleids)medewerker

Samenwerking

Speaking Minds is opgezet in samenwerking met onze partners.