Wat wij doen

Ruim 264.000 minderjarige kinderen groeiden in 2018 op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomsensgrens. En 103.000 minderjarige kinderen behoorden tot de groep met een langdurig laag inkomen. Het risico op langdurig armoede is het hoogst in de steden Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Arnhem. Dit staat Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2019 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 9 december heeft gepubliceerd. Jongeren willen hun stem laten horen als het gaat om gemeentelijk beleid. Zeker als het om plannen en beslissingen gaat die hen direct raken. Voor gemeenten is het soms moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Tegelijk hebben jongeren vaak het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt. Wij zijn er om een brug te slaan tussen die twee werelden.

Onze methode
Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Onderwerpen op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg. Jongeren staan niet aan de zijlijn maar denken en praten mee en gaan in discussie met beleidsmakers.. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag en de jongeren buigen zich hier 10 weken lang over en brengen onder leiding van onze ervaren trainers advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee. Bekijk hier de Speaking Minds-methode.

Ons doel

Ons doel is om jongeren aan gemeenten te koppelen en hen SAMEN te laten nadenken over onderwerpen op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Meer weten of meedoen?

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Ik ben een jongere
Ik ben een docent
Ik ben een (beleids)medewerker

Samenwerking

Speaking Minds is opgezet in samenwerking met onze partners.