Project omschrijving

Even voorstellen 

Speaking Minds is een samenwerkingsverband tussen Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. Daarom stellen de medewerkers van Speaking Minds zich graag voor. Deze keer vertellen Charlotte Vanderhilt (Defence for Children) en Jeroen Horvers (Save the Children) wie zij zijn en wat zij doen voor Speaking Minds.

Charlotte Vanderhilt

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij Speaking Minds?

Ik ben Charlotte Vanderhilt, werkzaam als jurist bij Defence for Children. Binnen Speaking Minds geef ik een kinderrechtentraining aan beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten en overige geïnteresseerden binnen een gemeente. Bij een landelijk traject geef ik de kinderrechtentraining aan beleidsmedewerkers van het betrokken ministerie.

In de kinderrechtentraining staan de thema’s ‘kinderrechten en armoede’ en ‘kinderrechten en participatie’ centraal. Afhankelijk van het vraagstuk dat een gemeente of een ministerie aan de jongeren voorlegt, wordt de kinderrechtentraining afgestemd op de wensen en behoeften. Daarnaast geeft ik een kinderrechtentraining aan de jongerenambassadeurs van Speaking Minds.

Wat vind jij belangrijk in jouw werk voor Speaking Minds?

Dat we er gezamenlijk met gemeenten, scholen en de overheid voor zorgen dat jongeren participeren bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat op hen betrekking heeft. En dat hun stem daadwerkelijk wordt vertaald naar beleid. Ik vind het belangrijk om hieraan bij te dragen door het delen van kennis over de handvatten die het Kinderrechtenverdrag hiertoe biedt en het uitvoeren daarvan in de praktijk.

Wat is je meest mooiste ervaring met Speaking Minds? Wat is je bij gebleven?

Het moment dat de jongeren vol trots hun adviezen presenteren aan de gemeente waarin zij woonachtig zijn of aan een ministerie. Dit is voor jongeren hét moment dat zij kunnen laten zien wat zij belangrijk vinden. Misschien nog belangrijker is de daaropvolgende terugkoppeling die een gemeente of ministerie aan de jongeren geeft. Tijdens de terugkoppeling vertellen zij in hoeverre en op welke manier zij opvolging hebben gegeven aan de adviezen van de jongeren. Dat bepaalt of jongeren zich serieus genomen voelen.

Jeroen Horvers

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij voor Speaking Minds?

Mijn naam is Jeroen Horvers en ik ben projectmedewerker bij het Binnenlandprogramma van Save the Children. Voor Speaking Minds ben ik één van de trainers en zorg ik ervoor dat de Speaking Minds trajecten goed worden uitgevoerd. Verder houd ik mij bezig met de jongerenambassadeurs van Speaking Minds zodat zij blijvend kunnen meepraten over gemeentelijk en landelijk beleid wat bedacht wordt. Daarnaast ben je als projectmedewerker constant bezig om de kwaliteit van de Speaking Minds methode te waarborgen. Ook zorg je ervoor dat jongeren gehoord worden en dat beleidsmakers en professionals meer aansluiten bij de belevingswereld van deze jongeren.

Wat vind jij belangrijk in jouw werk voor Speaking Minds? Wat drijft je om je werk uit te voeren?

Speaking Minds laat jongeren vaak voor het eerst kennis maken met gemeenten en beleidsmakers. Er bestaat vaak wantrouwen en de jongeren kennen de gemeente alleen van het aanvragen van een paspoort. Het is dus een ‘ver-van-je-bed-show’. In mijn werk vind ik het belangrijk om jongeren te laten zien dat de gemeente en ook andere organisaties helemaal niet ver van je af hoeven te staan. Als je de weg maar weet en weet hoe je deze kan bewandelen.

Het groeien van het vertrouwen in zowel zichzelf als in de gemeente vind ik enorm belangrijk! Juist op die manier komen we met zijn allen verder.

Wat is je mooiste ervaring met Speaking Minds? Wat is je bij gebleven?

Ik herinner mij een jongen die in de eerste bijeenkomst van een traject een zeer stevige mening had over de gemeente: ‘De gemeente plukt je alleen maar kaal en is niet te vertrouwen’. Na de gesprekstafels, waarbij jongeren in gesprek gaan met beleidsmakers en professionals, heeft hij zijn mening bijgesteld. Zijn idee van beleidsmakers en de gemeente was heel anders dan hij had gedacht. Op het einde van het Speaking Minds traject heeft hij desbetreffende beleidsmakers gevraagd hoe hij via de gemeente jongeren in armoede en/of schulden kan helpen. Dit soort voorbeelden zijn zo tekenend voor de ontwikkeling die jongeren door kunnen maken.

Daarnaast is er een specifieke bijeenkomst die me is bijgebleven, de terugkoppelingsbijeenkomst in Oldambt. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de gemeente aan de jongeren wat zij met de adviezen van deze jongeren hebben gedaan. De gemeente Oldambt deed dit middels een interactieve bijeenkomst, waarin ze direct weer om input vroegen van de jongeren. Ik vind het geweldig om te zien hoe gemeenten de adviezen oppakken en er meteen mee aan de slag gaan!

Benieuwd naar de andere medewerkers van Speaking Minds? In dit artikel stellen Karin van Nuland en Marjolein Weidema zich voor.