Project omschrijving

Speaking Mind Joris vertelt zijn verhaal in 5 uur Live

Gemeenten doen hun best om jongeren te helpen, maar ze doen dat allemaal op een heel andere manier. Dat moet anders, vinden Save the Children en Defence for Children. Speaking Minds ambassadeur Joris mocht aanschuiven bij het tv-programma 5 uur live om hierover mee te praten.

Ambassadeurs overhandigen het rapport aan kamerleden

Uit het onderzoek Kansen voor Kinderen: een postcodetombola bleek dat de hulp die je krijgt als je als jongere opgroeit in armoede erg afhangt van in welke gemeente je woont. In de ene gemeente krijgen ouders bijvoorbeeld bij de geboorte van een baby al een pakket met spullen, ter waarde van 250 euro. In een andere gemeente wordt er gewerkt met een lening voor babyspullen.

Het zou goed zijn om landelijke kaders op te stellen zodat er tussen gemeentes geen verschillen meer bestaan. Daarnaast zouden gemeenten op hun website duidelijker kunnen aangeven waar mensen recht op hebben. Dit blijft vaak nog onduidelijk. Tijdens het aanbieden van een petitie is het onderzoek aan verschillende kamerleden aangeboden. Eén van de aanbieders was Joris, die het goed vond dat de kamerleden naar de boodschap luisterden en aangaven er mee aan de slag te gaan.

Joris vertelde zijn verhaal in 5 uur live. Over hoe hij 3 jaar lang samen met zijn moeder in armoede leefde en daardoor niet mee kon doen met activiteiten. Hij deed vorig jaar in Almelo mee aan Speaking Minds. Joris is niet de enige die uit eigen ervaring spreekt. Ook andere ambassadeurs mochten al eerder commentaar geven door te onderzoeken hoe het in hun gemeente werkt. Dit is vervolgens meegenomen in het onderzoek. Want ook op latere leeftijd zien jongeren dat gemeenten op zeer verschillende manier omgaan met armoede. Zo kun je in Rotterdam, als je ouders het minder goed hebben, een fiets of een laptop aanvragen. Maar je hebt geen recht op allebei. En in de gemeente Leiden heb je recht op allebei maar werkt het via het principe van declaratie, terwijl voor sommige mensen het voorschieten van een groot bedrag nou juist een lastig punt is.

Voor Joris was het een bijzondere ervaring om op tv zijn verhaal te vertellen. Juist omdat hij weet wat leven in armoede inhoudt, wil hij graag zijn steentje bijdragen en ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede beter en eerlijker geholpen worden.

Bekijk het fragment hier: