SEKSUELE- EN GENDERDIVERSITEIT 

SEKSUELE- EN GENDERDIVERSITEIT 

Wat is de pilot Seksuele- en Genderdiversiteit? 

Speaking Minds gaat een pilot draaien op het thema LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse). Bij deze pilot praten, denken en adviseren praktisch opgeleide jongeren mee met beleidsmedewerkers en professionals over een inclusief beleid op seksuele- en genderdiversiteit. Dit onderwerp blijft tot nu toe vooral een taboe. Samen komen zij tot nieuwe plannen en ideeën.  

De methodiek is ontwikkeld door Kenniscentrum Rutgers en Save the Children. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd met met jongeren en LHBTI+ organisaties om te horen wat er speelt en welke behoeften er zijn. Kenniscentrum Rutgers heeft inhoudelijke kennis op het thema seksualiteit en ervaring met methodiekontwikkeling. Save the Children heeft naast ervaring met methodiekontwikkeling, ook veel praktijkervaring met jongeren en participatie. In de methode komen burgerschap, emancipatie educatie en ontmoeting samen.  

Waarom de pilot Seksuele- en Genderdiversiteit? 

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI+’ers onder praktisch opgeleide jongeren gemiddeld lager ligt dan bij theoretisch opgeleide jongeren. Het is daarom extra belangrijk om deze groep te betrekken bij het thema. Vandaar dat de methodiek van Speaking Minds zich richt op educatie en voorlichting geven over LHBTI+. Ook gemeenten merken dat er vaak weinig acceptatie is voor LHBTI+. Alleen het hijsen van een regenboogvlag is bijvoorbeeld niet genoeg. Door middel van Speaking Minds gaan zij actief aan de slag met het verbeteren van de acceptatie en de kennis over LHBTI+. 

Interesse en meer informatie 

Vanaf november start de pilot Veilig Opgroeien plaats. Heeft u interesse in het volgen van deze pilot? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Als beleidsmedewerker interesse in het traject Speaking Minds  Seksuele- en Genderdiversiteit?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds Seksuele- en Genderdiversiteit? Neem dan contact op met Jeroen Horvers via [email protected] Hij vertelt u graag meer over wat Speaking Minds precies doet en bekijkt samen met u naar de mogelijkheden om Speaking Minds Seksuele- en Genderdiversiteit in uw gemeente van start te laten gaan.