Speaking Minds Armoede en Schulden

Wat is Speaking Minds Armoede en Schulden?

In Nederland groeien er nog steeds ruim 250.000 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomsensgrens. Ons programma Speaking Minds is in de eerste instantie opgezet om dit probleem aan te kaarten, het taboe te doorbreken en vroegtijdig te signaleren. Gemeentes zijn hier in de eerste instantie verantwoordelijk voor, maar hebben vaak moeite om deze doelgroep bereiken. Tegelijkertijd hebben kinderen en jongvolwassenen vaak het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Speaking Minds slaat een visuele brug tussen deze twee werelden. Speaking Minds is een samenwerking tussen Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. Wij brengen al sinds 2016 deze twee doelgroepen bij elkaar, (kwetsbare) jongeren en gemeenten en laten hen samen nadenken over een vraagstuk vanuit de gemeente op het onderwerp armoede en schulden.  

Waarom Speaking Minds Armoede en Schulden?

Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Onderwerpen op het gebied van armoede en schulden. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag en de jongeren buigen zich hier 10 weken lang of middels een projectweek over en brengen onder leiding van onze ervaren trainers van Save the Children Nederland advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Een terugkoppeling vanuit de gemeente is een vereiste, zodat er daadwerkelijk iets met een deel van de adviezen wordt gedaan. Defence for Children verzorgt aan elke gemeente een kinderrechtenworkshop. 

Speaking Minds – een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten, scholen en jongeren duurzaam in te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal in bij de gemeente waar we het project uitvoeren. Dit heeft als doel dat een gemeente met onze methode Speaking Minds kan voortzetten met een opgeleide lokale trainer op onderwerpen waar een gemeente input van jongeren nodig heeft. Wij voeren een Speaking Minds traject uit op het MBO (10 weken), VMBO (projectweek) en het Praktijsonderwijs (6 dagdelen).

Heeft u als organisatie of beleidsmedewerker interesse in dit programma?

Stuur een e-mail naar [email protected] 

TESTIMONIALS

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
“Ik weet nu dat er een Kindpakket bestaat en dat je hulp kunt krijgen als je financiële problemen hebt. En ik ben blij dat ik anderen kan vertellen dat ze er niet alleen voor staan.” .

Deelnemer Speaking Minds