Speaking Minds armoede en schulden

Waarom Speaking Minds armoede en schulden?

In Nederland groeien er nog steeds ruim 250.000 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ons programma Speaking Minds is in de eerste instantie opgezet om dit probleem aan te kaarten, het taboe te doorbreken en vroegtijdig te signaleren. Gemeentes zijn hier in de eerste instantie verantwoordelijk voor, maar hebben vaak moeite om deze doelgroep bereiken. Tegelijkertijd hebben kinderen en jongvolwassenen vaak het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Speaking Minds slaat een visuele brug tussen deze twee werelden. 

De methode 

De Speaking Minds-methode is in 2016 ontwikkeld door praktisch opgeleide jongeren, de gemeente Utrecht en Save the Children. Hiermee worden zij dichterbij elkaar gebracht en kunnen praktisch opgeleide jongeren meedenken over gemeentelijk/regionaal beleid.

Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwde’, erkende methode. We werken met jongeren die wij en/of de gemeente/provincie werven via regionale mbo’s, vmbo’s en praktijkonderwijsscholen. De beleidsmakers van de gemeente/provincie leggen een gerichte hulpvraag neer bij de jongeren die zich hier in zes tot tien bijeenkomsten over buigen. Onder leiding van ervaren trainers van Save the Children Nederland praten ze met leeftijdsgenoten, lokale instanties en de gemeente/provincie en doen ze verschillende opdrachten. Zo leren ze elkaars wereld kennen, krijgen jongeren een podium om hun stem te uiten en leren ze hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Met deze ervaringen, bedenken de jongeren een advies voor de gemeente of de provincie. Ze presenteren deze op een slotbijeenkomst aan beleidsmakers, bestuurders, de school en andere geïnteresseerden. Een terugkoppeling vanuit de gemeente of provincie is een vereiste, zodat er daadwerkelijk iets met een deel van de adviezen wordt gedaan. Tijdens elk traject geven onze trainers ook aan alle beleidsmakers van de gemeente een workshop waardevolle jongerenparticipatie.

Speaking Minds – een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten of provincies, scholen en jongeren duurzaam in te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal op bij de gemeente of provincie waar we het project uitvoeren. Zo kan deze overheid met onze methode input van praktisch opgeleide jongeren blijven krijgen op verschillende onderwerpen, ook na de inzet van Save the Children.

Heeft u als organisatie of beleidsmedewerker interesse in dit programma?

Dit project vraagt zowel een financiële als een tijdsinvestering van de gemeente (en mogelijk de school). Dit verschilt per traject en gemeente/provincie/school. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en benodigde investeringen voor uw situatie. Stuur een e-mail naar [email protected]

TESTIMONIALS

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
“Ik weet nu dat er een Kindpakket bestaat en dat je hulp kunt krijgen als je financiële problemen hebt. En ik ben blij dat ik anderen kan vertellen dat ze er niet alleen voor staan.” .

Deelnemer Speaking Minds