Speaking Minds Armoede en Schulden

Waarom Speaking Minds?

De Speaking Minds-methode is bedacht door jongeren, een gemeente en Save the Children, waarin moeilijk bereikbare jongeren en gemeenten aan elkaar worden gekoppeld. Speaking Minds is er voor jongeren die willen meedenken over gemeentelijk beleid. Gemeenten, jongeren en lokale organisaties gaan met elkaar aan tafel. Zo kunnen ze niet alleen leren van elkaars wereld, ook krijgen jongeren die veelal niet gehoord worden een podium om hun stem te uiten. Daarnaast maken ze kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen.

Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwde’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en praktijkonderwijs scholen en koppelen hen aan beleidsmakers. Zij komen met een gerichte hulpvraag waar de jongeren zich in zes tot tien bijeenkomsten over buigen. Onder leiding van ervaren trainers van Save the Children Nederland brengen zij advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Een terugkoppeling vanuit de gemeente is een vereiste, zodat er daadwerkelijk iets met een deel van de adviezen wordt gedaan. Tijdens elk traject geven onze trainers ook aan alle beleidsmakers van de gemeente een workshop waardevolle jongerenparticipatie.

Speaking Minds Armoede en Schulden

In Nederland groeien er nog steeds ruim 250.000 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ons programma Speaking Minds is in de eerste instantie opgezet om dit probleem aan te kaarten, het taboe te doorbreken en vroegtijdig te signaleren. Gemeentes zijn hier in de eerste instantie verantwoordelijk voor, maar hebben vaak moeite om deze doelgroep bereiken. Tegelijkertijd hebben kinderen en jongvolwassenen vaak het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Speaking Minds slaat een visuele brug tussen deze twee werelden. Wij brengen met het programma al sinds 2016 deze twee doelgroepen bij elkaar en laten hen samen nadenken over een vraagstuk vanuit de gemeente.  

Speaking Minds – een duurzaam project

Om het project Speaking Minds voor gemeenten, scholen en jongeren duurzaam in te zetten, leiden we met onze externe trainers een trainer lokaal op bij de gemeente waar we het project uitvoeren. Zo kan een gemeente met onze methode input van praktisch opgeleide jongeren blijven krijgen op verschillende onderwerpen, ook na de inzet van Save the Children.

Heeft u als organisatie of beleidsmedewerker interesse in dit programma?

Dit project vraagt zowel een financiële als een tijdsinvestering van de gemeente (en mogelijk de school). Dit verschilt per traject en gemeente/provincie/school. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en benodigde investeringen voor uw situatie. Stuur een e-mail naar wi[email protected] of app/bel naar: 0657535736

TESTIMONIALS

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
“Ik weet nu dat er een Kindpakket bestaat en dat je hulp kunt krijgen als je financiële problemen hebt. En ik ben blij dat ik anderen kan vertellen dat ze er niet alleen voor staan.” .

Deelnemer Speaking Minds