Speaking Minds klimaat

Waarom Speaking Minds klimaat?

Klimaat heeft invloed op iedereen, ook op jongeren. Wij zien in de praktijk dat jongeren zich zorgen maken hierom, omdat klimaat impact heeft op hun eigen leefomgeving en nabije toekomst. Om deze reden hebben wij het thema klimaat aan onze methode toegevoegd. Door jongeren hierover mee te laten praten, kunnen zij hun zorgen over het klimaat op een makkelijke en toegankelijke manier delen. De eerste stap is om jongeren te informeren dat niet alleen Den Haag, maar ook gemeenten een taak hebben om klimaatproblemen aan te pakken en dat klimaatproblemen lokaal en regionaal kunnen worden aangepakt. “Jongeren maken zich zorgen over het klimaat en zij kunnen gemakkelijker in gesprek gaan met lokale overheden, omdat het dichter bij hun eigen leefomgeving speelt. De Lokale/regionale aanpak op het thema klimaat is direct van invloed op hun leven,” aldus Marjolein Weidema.  Zij heeft de methode doorontwikkeld voor klimaat. “Denk bijvoorbeeld aan de jongeren die opgroeien met geldproblemen. Zij zien dat het gezin geen geld heeft voor een regenton om water te besparen of een betere isolatie zodat het huis minder tochtig wordt.” Deze zorgen willen de jongeren graag delen. Net zoals de vele ideeën voor oplossingen die ze vaak hebben. “Dat doen ze het liefst dichtbij in hun eigen gemeente of provincie, want dat is tastbaar en toegankelijk voor hen.”   

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Onze methodiek blijft hetzelfde, maar dan aangepast naar het thema klimaat. Zo werken we met praktisch opgeleide jongeren op school. Tijdens de eerste bijeenkomst introduceren we het thema aan de jongeren. In de bijeenkomsten erna gaan we de diepte in en hier is de inhoud anders dan met andere beleidsterreinen. Zo laten we de jongeren praten met belangrijke stakeholders uit de gemeente of provincie en laten we hen online opzoeken wat de overheidsinstantie doet voor en met dit thema. We gaan met hen op veldbezoek, bijvoorbeeld naar een lokale moestuin, een lokaal opruiminitiatief of andere organisaties die lokaal iets met het klimaat doen. Hierna hebben ze genoeg kennis en kunde om een advies uit te brengen op een vraag waar de bestuurder(s) behoefte aan heeft/hebben.  

Vanuit Speaking Minds is er ook kennis over beleidsvorming aanwezig. Hiermee ondersteunen we de beleidsmakers en bestuurders met het implementeren van de adviezen van de jongeren. Zo kunnen zij later aan de jongeren presenteren wat zij met hun adviezen gedaan hebben en wat dit betekent voor hun stad of provincie. 

Speaking Minds – een duurzaam project 

Ook voor dit thema kunnen we lokale trainers opleiden om het project vaker en op meerdere plekken en op meerdere beleidsthema’s uit te voeren.   

Heeft u als organisatie of beleidsmedewerker interesse in dit programma? 

Stuur een e-mail naar [email protected].