Projecten

Onder het Speaking Minds programma vallen de projecten Armoede en Schulden, Speaking Minds MDT en ALL-IN.
Ook zijn er twee pilots op het gebied van Veilig Opgroeien en Seksuele- en Genderdiversiteit.

Waarom Speaking Minds?