ALL-IN

Wat is ALL-IN?

ALL-IN is een tool die het gesprek op gang brengt tussen jongeren en professionals binnen de lokale armoede- en schuldenaanpak. Het ALL-IN traject geeft inzicht in het huidige ondersteuningsaanbod voor financieel kwetsbare jongeren, en antwoord op de vraag: is dit aanbod passend en toegankelijk? Tijdens een sessie ontdekken professionals en jongeren samen hoe ze de ondersteuning beter laten aansluiten op wat jongeren nodig hebben.

ALL-IN is samen met jongeren ontwikkeld door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom ALL-IN?

ALL-IN is er voor een beleidsmaker die vraag en aanbod van de armoede- en schulden ondersteuning binnen de gemeente in kaart wil brengen. Voor een uitvoerende professional die zijn ondersteuning beter wil laten aansluiten op jongeren. Voor een (burgerschaps) docent die studenten wil opleiden zodat zij kritisch kunnen meedenken over burgerschap en maatschappij. En voor een jongere die wil meedenken over wat financiëel kwetsbare jongeren nodig hebben

Tijdens het ALL-IN traject leren zowel de beleidsmedewerkers, de professionals als de jongeren meer over participatie. Aan de hand van een kinderrechten training, die wordt gegeven door coalitie partner Defence for Children, krijgen beleidsmedewerkers en professionals handvatten. Zij leren hoe zij jongeren ook na het ALL-IN traject duurzaam kunnen betrekken bij beslissingen en beleid dat jongeren aangaat.  

Waarvoor gebruikt u ALL-IN?

Om het gesprek op gang te brengen tussen jongeren en professionals én om ervoor te zorgen dat het lokale ondersteuningsaanbod op het gebied van armoede en schulden beter aansluit op wat financieel kwetsbare jongeren nodig hebben.

Gemeenten komen er met het inzetten van de ALL-IN tool achter hoe ze er voor kunnen zorgen dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het ondersteuningsaanbod beter aansluit op wat jongeren nodig hebben. Het wordt inzichtelijk welke hulp binnen de gemeente nog mist én hoe het bestaande aanbod verbeterd kan worden. Jongeren worden hierdoor eerder en beter geholpen met hun vragen over financiële problemen.

Handreiking en draaiboeken ALL-IN:

Vanaf september 2021 zijn de gemeenten Tilburg, Den Haag, Bergen en Arnhem, onder begeleiding van het ALL-In team, aan de slag gegaan met de pilot van ALL-IN. Naar aanleiding hiervan hebben we een handreiking gemaakt samen met twee draaiboeken die u hieronder gratis kunt downloaden en gebruiken. Hierin staan handvatten om het All-IN traject zelf uit te voeren en daarmee een brug te slaan tussen lokale jongeren en professionals van uitvoeringsorganisaties. 

TESTIMONIALS

We moeten niet alleen met de jongeren in gesprek, maar ook met elkaar. Er is heel veel aanbod, maar hoe vinden we elkaar?

Jongerenwerker R-Newt
Fijn dat we gelijk met de uitvoering bezig zijn en niet met het beleid en dan weer moeten omdenken.

Sociale raad Tilburg