Wat is Speaking Minds?

Speaking Minds is een methode om gemeenten en provincies te helpen bij jongerenparticipatie. Het programma betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk en provinciaal beleid. De methode is samen met jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo ontwikkeld. Naast dat jongerenparticipatie een fundamenteel recht is, draagt Speaking Minds ook bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling van jongeren. Tijdens een traject leren jongeren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Door actief meepraten wordt het zelfvertrouwen en de zelfwaarde vergroot. Daarnaast wordt de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot. Het traject leidt tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid dat aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland. Meer informatie over het programma kunt u via deze infographic lezen.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Hoe ziet een traject eruit?

De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente of provincie worden mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen. Tijdens de slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn presenteren de jongeren hun adviezen. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren vertelt wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Projecten

Speaking Minds is een erkende methodiek van Save the Children Nederland om kinderen en jongeren actief te betrekken bij beleidsvorming. Sinds 2016 maakt Speaking Minds jongerenparticipatie mogelijk op alle beleidsterreinen die relevant zijn voor jongeren, bijvoorbeeld Armoede en Schulden, Veilig opgroeien, Inclusie en Klimaat.

Ook hebben we van 2021 – 2023 Speaking Minds MDT  uitgevoerd, waarbij jongeren actief aan de slag gingen met de uitvoer van hun adviezen. En er is een gratis ALL-IN tool ontwikkeld om als gemeente of provincie de eerste stappen te zetten om jongeren te betrekken bij beleid.

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Trajecten hebben uitgevoerd
0
Jongeren hebben sinds 2016 aan Speaking Minds meegedaan
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven