Wat is Speaking Minds?

Speaking Minds betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. Dit is noodzakelijk om tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid te komen dat aansluit op de problemen en de behoeften van kinderen in Nederland. Naast dat participatie van jongeren een fundamenteel recht is, draagt het ook bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling. Actief meepraten kan het zelfvertrouwen en de zelfwaarde vergroten.

Samen met jongeren heeft Save the Children een methode ontwikkeld om jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo succesvol te betrekken bij lokale beleidsvorming. Tijdens het project wordt daarbij de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot. De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Vervolgens worden er met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente zelf mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen. Zij leren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Vervolgens presenteren de jongeren hun advies tijdens de slotbijeenkomst, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren verteld wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Ik ben een jongere
Ik werk voor de gemeente
Ik ben een docent

Projecten

Speaking Minds is een erkende methodiek van Save the Children Nederland om kinderen en jongeren actief te betrekken bij beleidsvorming. Sinds 2016 zet Speaking Minds zich in om jongerenparticipatie mogelijk te maken bij het thema ‘Armoede en Schulden’. Daarnaast lopen er twee pilots waarin gekeken wordt of de methode ook inzetbaar is voor het thema ‘Veilig opgroeien en ‘Seksuele- en Genderdiversiteit.

Inmiddels is er ook een Speaking Minds MDT en is er een ALL-IN tool ontwikkeld om nog meer jongeren, gemeenten en lokale organisaties te ondersteunen bij de vormgeving van jongerenparticipatie op lokaal niveau.

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Jongeren advies hebben uitgebracht aan deze gemeenten
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven
0
Adviezen zijn meegenomen in het beleid

Waar zijn wij actief?