Wat is Speaking Minds?

Het programma Speaking Minds betrekt jongeren bij het maken van beleid. Jongeren denken, praten en adviseren mee over gemeentelijk beleid. Zij gaan in gesprek met beleidsmakers over onderwerpen zoals armoede, schulden, jeugdzorg en seksualiteit. Beleid dat jongeren direct raakt. De gemeente hoort aan de ene kant wat er in de doelgroep leeft en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken aan de andere kant kennis met de lokale- en landelijke politiek. Zij leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Jongeren komen met nieuwe plannen en ideeën. Zij zijn de ‘Speaking Minds’.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Ik ben een jongere
Ik ben een docent
Ik ben een beleidsmedewerker

Projecten

Speaking Minds is in 2016 begonnen met het thema ‘Armoede en Schulden‘. De methode hiervoor
is samen met jongeren ontwikkeld door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.
Inmiddels is er ook Speaking Minds MDT en ALL-IN om nog meer jongeren, gemeenten en lokale organisaties te helpen.
Ook lopen er twee pilots op het gebied van Veilig Opgroeien en Seksuele- en Genderdiversiteit.

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Jongeren advies hebben uitgebracht aan deze gemeenten
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven
0
Adviezen zijn meegenomen in het beleid

Waar zijn wij actief?