Wat is Speaking Minds?

Speaking Minds is een methode om gemeenten te helpen bij jongerenparticipatie. Het programma betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. De methode is samen met jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo ontwikkeld. Naast dat jongerenparticipatie een fundamenteel recht is, draagt Speaking Minds ook bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling van jongeren. Tijdens een traject leren jongeren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Door actief meepraten wordt het zelfvertrouwen en de zelfwaarde vergroot. Daarnaast wordt de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot. Het traject leidt tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid dat aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Hoe ziet een traject eruit?

De gemeente komt met beleidsvragen waaruit jongeren kunnen kiezen. Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente worden mogelijke oplossingen vanuit de doelgroep zelf aangedragen. Tijdens de slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn presenteren de jongeren hun adviezen. Het traject wordt een paar maanden later afgesloten met een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de gemeente aan de jongeren vertelt wat zij met hun adviezen gedaan hebben.

Projecten

Speaking Minds is een erkende methodiek van Save the Children Nederland om kinderen en jongeren actief te betrekken bij beleidsvorming. Sinds 2016 zet Speaking Minds zich in om jongerenparticipatie mogelijk te maken bij het thema ‘Armoede en Schulden’. Daarnaast lopen er twee pilots waarin gekeken wordt of de methode ook inzetbaar is voor het thema ‘Veilig opgroeien en ‘Seksuele- en Genderdiversiteit.

Ook hebben we Speaking Minds MDT ontwikkeld, waarbij jongeren actief aan de slag gaan met de uitvoer van hun adviezen. En er is een ALL-IN tool ontwikkeld om nog meer jongeren, gemeenten en lokale organisaties te ondersteunen bij de vormgeving van jongerenparticipatie op lokaal niveau.

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Jongeren zijn bereikt door Speaking Minds
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven
0
Adviezen zijn meegenomen in het beleid