Wat is Speaking Minds?

Speaking Minds is een methode om gemeenten en provincies te helpen bij jongerenparticipatie. Het programma betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk en provinciaal beleid. De methode is samen met jongeren van het praktijkonderwijs, vmbo en mbo ontwikkeld. Naast dat jongerenparticipatie een fundamenteel recht is, draagt Speaking Minds ook bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling van jongeren. Tijdens een traject leren jongeren hoe beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert. Door actief mee te praten, krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen en zelfwaarde. Daarnaast wordt de verbinding tussen de gemeente en lokale instanties vergroot. Het traject leidt tot een effectiever en democratischer jeugdbeleid dat aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland. Meer informatie over het programma kunt u via deze infographic lezen.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Hoe ziet een traject eruit?

De gemeente legt een of meerdere beleidsvragen voor aan de jongeren. Met behulp van gesprekken met andere jongeren, ervaringsdeskundigen, lokale instanties en de gemeente of provincie kunnen de jongeren oplossingen bedenken op deze vraag. Tijdens de slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn, presenteren de jongeren hun adviezen. De gemeente gaat aan de slag met de implementatie van de adviezen. Een paar maanden later koppelt de gemeente aan de jongeren terug wat zij met hun adviezen gedaan heeft.

Projecten

Speaking Minds is een erkende methodiek van Save the Children Nederland om jongeren actief te betrekken bij beleidsvorming. Sinds 2016 maakt Speaking Minds jongerenparticipatie mogelijk op alle beleidsterreinen die relevant zijn voor jongeren, bijvoorbeeld Armoede en Schulden, Veilig opgroeien, Inclusie en Klimaat.

Ook hebben we van 2021 – 2023 Speaking Minds MDT  uitgevoerd, waarbij jongeren hun adviezen ook mede uitvoerden. Om gemeenten en provincies te helpen met de eerste stappen met jongerenparticipatie, hebben we een ALL-IN tool ontwikkeld die gratis is te gebruiken.

Wist je dat…

0
Gemeenten hebben deelgenomen aan Speaking Minds
0
Trajecten hebben uitgevoerd
0
Jongeren hebben sinds 2016 aan Speaking Minds meegedaan
0
Adviezen zijn er door jongeren gegeven