Informatie voor onderwijsinstellingen

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd.

Brug tussen twee werelden
Onze ervaring is dat jongeren die te maken hebben met schulden en armoede, graag mee willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, waarin scholen een belangrijke rol spelen.

Onze methode
Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een concrete en actuele beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede en schulden onder jongeren en het voorkomen van sociale uitsluiting. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag en de jongeren buigen zich hier 10 weken lang over en brengen onder leiding van onze ervaren trainers advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee. Bekijk hier de Speaking Minds-methode.

Waarom Speaking Minds goed binnen een curriculum past
Met het project Speaking Minds doen we 10 weken lang onderzoek naar armoede en schulden onder jongeren in de gemeente. De jongeren denken na over een vraagstuk van de gemeente en tegelijkertijd leren we hen op een praktische manier kennis maken met de lokale-en landelijke politiek. Daarnaast leren ze verschillende vaardigheden zoals 21e eeuwse vaardigheden, interviewen, onderzoek doen, adviezen bedenken en in beeld brengen. Ook leren ze om in gesprek te gaan met de gemeente en organisaties die actief zijn op het onderwerp. Hierdoor kan dit project makkelijk vallen onder de leerdoelen van oa. Burgerschap en Maatschappij, Sociale vaardigheden, Loopbaan en Burgerschap en Studieloopbaanbegeleiding.

Speaking Minds is een groot succes onder leerlingen omdat ze in de praktijk worden meegenomen. 10 weken lang zijn ze met een opdracht bezig waarmee de gemeente ook echt iets moet doen. De bijeenkomsten vinden plaats op het gemeentehuis en worden begeleid door een trainer van Speaking Minds, die samen met hen de adviezen helpt vormen.

De meerwaarde van Speaking Minds voor onderwijsinstellingen
Bij Speaking Minds, komen we niet alleen ‘halen’, maar ook ‘brengen’. Wij brengen aan de jongeren verschillende belangrijke vaardigheden, leren ze de werkwijze van gemeenten en geven achtergrondinformatie over armoede en schulden onder jongeren. De jongeren gaan 10 weken lang onderzoek doen in de gemeente en gaan o.a. langs bij een maatschappelijke stichting

  • Leerlingen ontwikkelen interview-, gespreks-, presentatie- en onderzoeksvaardigheden.

  • Leerlingen leren meer over hoe een gemeente werkt en wat het werk van een ambtenaar inhoud.

  • Het project kan door de overeenkomstige leerdoelen goed weggezet worden onder vakken als Loopbaan en Burgerschap, Studieloopbaanbegeleiding, Sociale vaardigheden en Maatschappij.

  • Doordat jongeren actief mogen meedenken, neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de politiek toe.

  • De school wordt door Speaking Minds in contact gebracht met de beleidsmedewerkers van de gemeente die werkzaam zijn op het gebied van jongeren en armoede.

  • Speaking Minds bestaat uit 10 wekelijks terugkerende lessen (1 blok) van gemiddeld 2,5 uur (inclusief een halfuur pauze).

“Deze niveau 2 opleiding wilde voor het vak Loopbaan en Burgerschap studenten laten ervaren hoe overheidsinstanties werken, welke instanties er zijn en of er ook samengewerkt kan worden. Dat konden we niet mooier invullen door letterlijk naar het gemeentehuis te gaan. Voor deze studenten is het heel belangrijk ze op een interactieve en laagdrempelige manier kennis konden maken met gemeentepolitiek. Speaking Minds kwam dus als geroepen.”

Saskia van der Kolk, ROC Twente
Lees hier het interview met docente Saskia van der Kolk, ROC Twente
Marjolein Weidema
Marjolein WeidemaProject Medewerker Speaking Minds
Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact met mij op via [email protected] Ik vertel u graag meer over wie wij zijn en wat wij precies doen en bekijk graag samen met u wat de mogelijkheden zijn om Speaking Minds ook op uw school van start te laten gaan.