Duurzame jongerenparticipatie met train-de-trainer

Lokale en regionale politici en bestuurders zien steeds meer de urgentie om praktisch opgeleide jongeren beter te betrekken bij hun beleid. Dat moedigen wij natuurlijk aan. Belangrijk is daarbij om participatie met deze jongeren te borgen zodat deze duurzaam is. De gemeente Weert doet dit onder andere door lokale trainers die de Speaking Minds-methode met regelmaat inzetten.

Een eenmalig traject met de Speaking Minds-methode is al redelijk duurzaam. “De gemeente of provincie is onze opdrachtgever, zo weten we zeker dat deze intrinsiek gemotiveerd is,” legt Marjolein Weidema uit. Met praktisch opgeleide jongeren en de gemeente Utrecht ontwikkelde zij in 2016 de methode Speaking Minds; nu is ze expert kind- en jongerenparticipatie bij Save the Children Nederland.

Marjolein Weidema met wethouder Schreder tijdens een Speaking Minds-traject in Delft

Marjolein Weidema met wethouder Schreder tijdens een Speaking Minds-traject in Delft

“We geven de beleidsmakers en bestuurders van de provincie of gemeente tijdens het traject dan ook een workshop over waardevolle jongerenparticipatie.” Zo kunnen we meer afdelingen betrekken en halen de bestuurders en beleidsmakers niet alleen op bij de jongeren maar leren zij ook hoe de jongeren te informeren en juist te betrekken. Ook houden we vinger aan de pols nadat de jongeren hun adviezen aan de bestuurders hebben gepresenteerd en bieden we beleidsondersteuning.

 

Lokale trainer

Toch willen vele decentrale overheden het niet laten bij één succesvol traject en de mening horen van meerdere jongeren op meerdere beleidsterreinen. Voor die overheden kan Speaking Minds een trainer lokaal opleiden in de methode, bijvoorbeeld een jongerenwerker, beleidsmedewerker of docent. “Daarmee wordt de methode duurzaam omdat je deze elk jaar met een andere groep jongeren op een ander beleidsterrein kunt inzetten,” legt Weidema uit. Zoals Weert heeft gedaan. Hun lokale trainer is een jongerenwerker en heeft ondertussen al meer dan tien trajecten gedraaid op verschillende beleidsterreinen. “Omdat wij zo’n goede welzijnspartner hebben, hebben wij dus ook een goede lokale trainer. En de docenten zijn ook steeds erg betrokken,” vertelt Hilke van Heumen, beleidsadviseur armoede, integratie en inburgering bij Weert. “De mensen maken het project, dus die zijn heel belangrijk.”

Van menstruatiearmoede tot de vraagwijzer

“We zochten goede instrumenten om jongeren inspraak te geven in ons beleid. We vonden een jongerenraad niet juist, omdat je zo steeds dezelfde jongeren spreekt,” aldus Silvie Brouwers, beleidsadviseur armoede bij Weert. Met Speaking Minds heeft ze verschillende MBO-klassen bevraagd op verschillende onderwerpen. De eerste trajecten waren gericht op seksuele en genderdiversiteit. “Nu vragen we de jongeren hoe zij kunnen participeren in een netwerk met financiële en maatschappelijke instellingen. Daarvoor bevroegen we de leerlingen over zaken als menstruatiearmoede, de vraagwijzer en hoe jongeren in armoede gezonde keuzes kunnen maken,” aldus van Heumen.

Rode lijn in adviezen

Door Speaking Minds regelmatig in te zetten, krijgen bestuurders meerdere adviezen waar vaak een rode lijn in te zien is. Ook in Weert. “We krijgen met regelmaat het advies voor een campagne op Instagram en Tiktok. Door deze feedback kunnen wij beter aan preventie doen. Dat is belangrijk want zij zijn de toekomst.”

Meer jongeren betrokken

Met een lokale trainer die de methode regelmatig inzet, bereiken overheden ook meer jongeren. Zo kunnen bestuurders en beleidsmakers aan meer jongeren vertellen wat ze doen en de kloof tussen hen en jongeren verkleinen. “Velen denken nog steeds aan een paspoort als je het over de gemeente hebt. Doordat jongeren in dit traject praten met mensen van de gemeente leren ze wat ze doen. Zo praten ze met medewerkers van de schuldhulpverlening en melden jongeren zich daar later vaak aan.”

Ook helpt het dat de jongeren hun adviezen met een zelf gemaakte poster zo mogelijk in de raadszaal presenteren. “Het heeft echt toegevoegde waarde om die kloof tussen jongeren en de overheid te verkleinen,” aldus van Heumen. “Dat is belangrijk, want ik heb echt gezien hoe wantrouwend jongeren kunnen zijn tegenover de overheid, dat is echt niet goed.”

Wanneer een gemeente of provincie Speaking Minds train-de-trainer in wil zetten, faciliteren wij twee trajecten. In het eerste traject leidt een Speaking Minds-trainer het traject en traint diegene de lokale trainer. Dit kan een jongerenwerker, beleidsmedewerker of docent zijn. In het vervolgtraject leidt de lokale trainer Speaking Minds, waarbij de Speaking Minds-trainer observeert en deels fysiek begeleidt. Daarnaast ontvangt de gemeente of provincie de Speaking Minds-methode en alle bijbehorende materialen online voor onbepaalde tijd. Meer informatie of een offerte is aan te vragen via [email protected] of bel/app Willemijn de Koning op 06 57 53 57 36.