Interactieve beleidsvorming door jongeren een stem te geven

Met de huidige crises en inflatie breken alle beleidsmakers en wethouders hun hoofd over hoe iedereen in hun gemeente van bestaanszekerheid te verzekeren. Zo ook Waadhoeke. Deze Friese gemeente is bezig met een nieuw bestaanszekerheidpact en besefte: als je bestaanszekerheid wilt voor iedereen, moet je ook iedereen laten meepraten.

“We willen een interactieve beleidsvorming en daar past Speaking Minds perfect bij,” aldus Femke Telenga, beleidsadviseur in het sociaal domein. Namens de gemeente deed zij mee aan Speaking Minds. Femke en onze trainers gingen in maart aan de slag met leerlingen uit vmbo basis/kader op de CSG Ulbe van Houten. “Wij hebben in de gemeente een jongerenraad, die ook meedenkt in dit proces. Hier zitten voornamelijk jongeren met een hoger opleidingsniveau in. Wij willen heel graag ook jongeren van het vmbo een stem geven en weten wat er leeft bij hen. Je zit door een project als Speaking Minds toch dichterbij bij de leefwereld van deze doelgroep.”

Geen verwachtingen

De gemeente wilde graag weten van de jongeren wat er leeft bij hen, waar hun behoeften liggen en waar zij tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk gerelateerd aan het onderwerp bestaanszekerheid. Femke en haar collega’s gingen zonder verwachtingen het project in. “We wisten niet wat we van deze doelgroep konden verwachten. Vinden ze het interessant en wat voor adviezen kunnen we verwachten? De Gemeente hoopt op die manier ervaringen en verhalen van jongeren te horen die zij kunnen betrekken bij het op te stellen bestaanszekerheid beleid voor de periode 2024-2028.”

De jongeren gingen het gesprek over geldzorgen aan met elkaar, een ervaringsdeskundige en gemeentelijke samenwerkingspartners. Ze zochten van alles op over dit belangrijke onderwerp en gingen op bezoek bij een lokale ontmoetingsplekken. Met alle opgedane kennis werden adviezen geschreven op diverse thema’s als antwoord op de vraag van de gemeente.

Leefwereld van de jongeren

Femke deed ook mee aan de gesprekken met de jongeren en kwam langs om feedback te geven op het eerste advies doormiddel van speeddates. Ze merkte dat ze jongeren goed kon triggeren om nog meer over de vraag na te denken en hier ook creatief in te zijn bij het bedenken van oplossingen.

“Wat ik verassend genoeg vond meevallen, is dat onze leefwerelden minder uit elkaar staan dan ik had verwacht. Ik vond veel herkenning in de dingen waar jongeren tegenaan lopen en ook bevestiging van wat wij al dachten.” Zo stelden de jongeren dat sporten duur is, iets wat Femke direct kon beamen. “Vooral voor de leeftijdscategorie van 12-18 jaar. Als je jonger bent, kun je via fondsen (Jeugdfonds sport en cultuur) een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten en als je 18plus bent, heb je vaak recht op een studentenkorting. Deze doelgroep valt eigenlijk buiten alle regelingen.” Daarnaast vertelde de jongeren dat ze het openbaar vervoer veel te duur vinden. Ook dat herkende Femke. Vanuit de gemeente gaan ze kijken naar de mogelijkheden hiervoor. “We kunnen jongeren voor het ov bijvoorbeeld een strippenkaart of stadspas aanbieden.”

“Wat ik daarnaast ook een mooi advies vond, was het inzetten van ervaringsdeskundigen om het taboe rond geldzorgen te doorbreken. Het verhaal van de ervaringsdeskundige heeft veel indruk gemaakt op de jongeren. Er heerst vaak schaamt bij geldzorgen en dat moet meer bespreekbaar worden, aldus de jongeren. Voorlichting over financiën vind ik een basisbehoefte, dat moet je wat mij betreft al meegeven in het basisonderwijs.”

Toekomst

Femke en haar collega’s willen deze doelgroep in de toekomst ook graag meer betrekken en een stem geven bij beleidsontwikkeling. “Ik vind het mooi dat praktisch opgeleide jongeren echt zeggen wat in hen opkomt. Ze brengen over wat ze op dat moment voelen. Daarnaast waren het echt prachtige adviezen en goed doordacht, de jongeren hebben enorm hun best gedaan.