Speaking Minds veilig opgroeien

Wat is Speaking Minds veilig opgroeien?

Speaking Minds thema veilig opgroeien is een initiatief van Save the Children, Team Kim en Defence for Children. In het kader van Speaking Minds worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het jeugdzorgbeleid. Speaking Minds geeft jongeren die onveilig opgroeien een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijke jeugdzorgbeleid. De ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken die te maken hebben met onveilige opvoed- en opgroeisituaties. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep voor een beter resultaat.

Waarom de pilot Veilig Opgroeien?

Ieder jaar worden er ruim 119.000 kinderen en jongeren verwaarloosd of mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Onveilige opvoed- en opgroeisituaties hebben grote gevolgen voor kinderen en jongeren, ook op de lange termijn. Het is een grote groep, die niet of nauwelijks gehoord wordt door politici en beleidsmakers. 

Met deze variant van Speaking Minds kunnen gemeenten hun beleid voor jeugdzorg effectiever maken. We hebben een pilot uitgevoerd met Amsterdam Zuid-Oost, wat mede mogelijk werd gemaakt dankzij financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitkomsten van deze pilot kunt u opvragen via [email protected]Hier vindt u een artikel van de Telegraaf over dit traject.

Speaking Minds – een duurzaam project 

Ook voor dit thema kunnen we lokale trainers opleiden om het project vaker en op meerdere plekken en op meerdere beleidsthema’s uit te voeren.   

Heeft u als bestuurder of beleidsmedewerker van een overheidsinstantie interesse in dit project? Stuur een e-mail naar [email protected].

TESTIMONIALS

Het is een onderwerp dat leeft in Zuidoost. Ieder kind moet zorgeloos kunnen opgroeien. En dat begint thuis.

Tanja Jadnanansing, Voorzitter gemeente Amsterdam
De term laagopgeleiden moeten
we nooit meer gebruiken.

Marjolein Weidema, Senior projectmedewerker Save the Children