Speaking Minds Veilig Opgroeien

Speaking Minds – pilot Veilig Opgroeien?

Speaking Minds thema Veilig opgroeien is een initiatief van Save the Children, Team Kim en Defence for Children. In het kader van Speaking Minds worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het jeugdzorgbeleid. Speaking Minds geeft jongeren die onveilig opgroeien een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijke jeugdzorgbeleid. De ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken die te maken hebben met onveilige opvoed- en opgroeisituaties. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep voor een beter resultaat.

Waarom de pilot Veilig Opgroeien?

Ieder jaar worden er ruim 119.000 kinderen en jongeren verwaarloosd of mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Onveilige opvoed- en opgroeisituaties hebben grote gevolgen voor kinderen en jongeren, ook op de lange termijn. Het is een grote groep, die niet of nauwelijks gehoord wordt door politici en beleidsmakers. 

Het doel van deze pilot is dat gemeenten met behulp van jongerenparticipatie hun lokale zorg voor jeugd kunnen verbeteren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de  financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Interesse en meer informatie

Vanaf september tot en met november vindt er een pilot Veilig Opgroeien plaats Veilig Opgroeien met de gemeente Amsterdam. 

TESTIMONIALS

Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo
Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Als beleidsmedewerker interesse in Speaking Minds Veilig Opgroeien?

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in een traject Speaking Minds Veilig Opgroeien?

 Stuur dan een e-mail naar [email protected]