Speaking Minds inclusie

Wat Speaking Minds inclusie?

Speaking Minds heeft ook een methode op inclusie. Hierbij denken en adviseren praktisch opgeleide jongeren mee met beleidsmedewerkers en professionals over een inclusief beleid. Dit onderwerp blijft tot nu toe vooral een taboe. Samen komen zij tot nieuwe plannen en ideeën. 

De methodiek is ontwikkeld door Kenniscentrum Rutgers en Save the Children. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met met jongeren en ‘LHBTI+ organisaties’ om te horen wat er speelt en welke behoeften zij hebben. Kenniscentrum Rutgers heeft inhoudelijke kennis op het thema seksualiteit en ervaring met methodiekontwikkeling. Save the Children heeft naast ervaring met methodiekontwikkeling, ook veel praktijkervaring met jongeren en participatie. In de methode komen burgerschap, emancipatie, educatie en ontmoeting samen. 

Waarom Speaking Minds inclusie?

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI+’ers onder praktisch opgeleide jongeren gemiddeld lager ligt dan bij theoretisch opgeleide jongeren. Het is daarom extra belangrijk om deze groep te betrekken bij het thema. Vandaar dat de methodiek van Speaking Minds zich richt op educatie en voorlichting geven over LHBTI+. Ook gemeenten merken dat er vaak weinig acceptatie is voor LHBTI+. Alleen het hijsen van een regenboogvlag is bijvoorbeeld niet genoeg. Door middel van Speaking Minds gaan zij actief aan de slag met het verbeteren van de acceptatie en de kennis over LHBTI+. Weert heeft Speaking Minds als eerste op dit beleidsterrein uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunt u hier inzien.

Speaking Minds – een duurzaam project 

Ook voor dit thema kunnen we lokale trainers opleiden om het project vaker en op meerdere plekken en op meerdere beleidsthema’s uit te voeren.   

Heeft u als bestuurder of beleidsmedewerker van een overheidsinstantie interesse in dit programma? Stuur een e-mail naar [email protected].

TESTIMONIALS

Lees hier de ervaringsverhalen van eerdere gemeentes die mee hebben gedaan aan het traject van Speaking Minds.

Wat een leuke club enthousiaste jongeren heb ik gesproken! Tof om te zien en horen hoe zij denken en actief deelnemen in het verminderen van discriminatie op dit gebied. Zij zijn zelf een uitstekend voorbeeld van hoe het zou moeten zijn, respectvol en positief nieuwsgierig naar een ander.

Ruth Nooijen , Sociaal verpleegkundige Seksuele Gezondheidszorg
Ik vond het fijn om te zien dat er veel organisaties en initiatieven zijn in Weert en de regio die aandacht hebben voor dit onderwerp. Dit traject heeft me aan het denken gezet over woorden als ‘inclusie’…dit woord is goed bedoeld, maar dat we het nodig hebben betekent bij voorbaat dat we niet inclusief bezig zijn.

Michèle Ferrière, Wethouder gemeente Weert