Speaking Minds voor scholen – Gemeente Almelo heeft samen met het ROC van Twente meegedaan met het project Speaking Minds. September 2017 hebben ruim 25 jongeren van de opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2 nagedacht over een vraagstuk van gemeente Almelo met betrekking tot het armoedebeleid. Saskia van der Kolk, docent en mentor van deze groep is bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest. Ik vraag haar naar haar ervaringen met het project Speaking Minds voor niveau 2 en wat de toegevoegde waarde van dit project is voor scholen.

Ik heb Saskia een aantal keren ontmoet tijdens de bijeenkomsten. We hebben het toen gehad over het vertrouwen in de politiek dat mist, zeker vanuit een niveau 2 groep die vaak sceptisch is als het gaat om beleid. “Mogen we echt meepraten, worden we serieus genomen én gaan ze ook echt iets met onze adviezen doen?” Allemaal vragen die de jongeren regelmatig stelden gedurende het project.

Hoe zijn jullie als ROC bij Speaking Minds gekomen?

“Mijn coördinator liet mij de brochure zien en vroeg of ik dit leuk vond om te proberen. Als docent Burgerschap sprak het mij meteen aan en zodoende heeft zij de zaak in gang gezet. Wij hebben aan het project deelgenomen, omdat ik het hele idee eigenlijk wel spannend vond. Ook, omdat we niet elke week met hetzelfde boek in het ROC-gebouw zaten, maar we onder leiding van ‘experts’ op het gebied van armoede les kregen in het gemeentehuis. Een andere setting en een extern persoon die de lessen verzorgd.”

Wat waren jouw verwachtingen voordat jullie aan het project begonnen?

“Ik had eigenlijk geen verwachtingen. Ik had het concept doorgenomen en mijn rol was miniem volgens jullie brochure. Ik liet het gewoon over me heen komen en zag het als een mooie mogelijkheid om zelf ook wat te leren over armoede in Nederland.”

Hoe heb je de groep voorbereid op Speaking Minds?

Saskia vertelt dat ze de groep eigenlijk niet heeft kunnen voorbereiden. Dit kwam mede doordat het net zomervakantie was geweest. Voor het project hebben we met een eerstejaars- en tweedejaars groep gewerkt. Deze laatste groep had ook nog stage en de eerstejaars leerlingen moesten nog wennen aan alles.

“Ik heb het programma uitgelegd zoals ik dacht dat het zou gaan worden. Achteraf denk ik dat ik meer had moeten doen met de theorie over armoede en gemeentepolitiek.”

Vind jij het een geschikt project voor een niveau 2 groep?

“Als er ergens veel jongeren in armoede opgroeien, dan is het wel in de laagste niveaus van het MBO. Het gaat dus over hun en dat is toch de bedoeling van Speaking Minds; mee kunnen praten en beslissen. Je moet alleen met niveau 2 altijd rekening blijven houden dat het meer doeners dan lezers zijn.” Daarnaast vertelt Saskia ook dat Speaking Minds ontzettend goed onder ‘Burgerschap en Maatschappij’ past. In onze gesprekken vertelde ze ook dat dit heel praktisch voor hen is. “Ik kan hen wel direct van alles leren over de landelijke politiek, maar dan moet ik soms nog eerst uitleggen waar Den Haag precies ligt. Bij Speaking Minds beleven ze het zelf, zitten ze in het gemeentehuis en mogen ze participeren, nadenken en advies geven over beleid.”

“Het vak Burgerschap bevat onderdelen als politiek, budgettering, duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor je eigen leven voelen en nemen. Ik kan na dit project zo 3 hoofdstukken overslaan.”

Is volgens jou Speaking Minds toepassen binnen meerdere opleidingen van het ROC?

“Ik ken natuurlijk niet alle opleidingen binnen het ROC van Twente, maar ik weet wel dat ze allemaal Burgerschap geven. De ene opleiding zal meer ‘betrokken’ leerlingen hebben dan de andere.”

Heb je het idee dat jouw leerlingen zich na de 10 weken serieuzer genomen voelen door de lokale politiek?

“De eindpresentatie met de wethouder vonden ze wel spannend. Nu is het vooral afwachten wat de terugkoppeling gaat opleveren. Dit is een groep die niet eens sceptisch staat tegenover politiek, maar voornamelijk ongeïnteresseerd. Er zal nog wel wat meer moeten gebeuren voordat zij ‘om’ zijn.”