Het project Speaking Minds: Jongerenpartipatie bij beleid. Wij laten jongeren meepraten met beleidsvragen van gemeenten in hun regio. Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s, vmbo’s en pro’s en koppelen hen aan lokale beleidsmakers van de gemeente. Speaking MInds heeft inmiddels in meer dan 35 gemeenten jongeren van het MBO, VMBO en PRO betrokken en advies laten geven over het lokale armoede- en schuldenbeleid. Inmiddels wordt ook naar invulling van andere thematieken gekeken  waaronder ‘seksualiteit’ en ‘geweld thuis’.

Zelf aan de slag in jouw klas!

Voor docenten hebben we nu een aantal werkvormen uitgewerkt die je in staat stellen om op een interactieve manier het onderwerp armoede, schulden en geldproblemen bespreekbaar te maken onder de jongeren. Dat kan voor de lessen Burgerschap zijn, maar ook zeker voor Nederlands of de beroepsgerichte vakken. De werkvormen zijn afzonderlijk te gebruiken, maar er vallen ook 2 lesuren mee te vullen. Afhankelijk van de veiligheid en openheid in de groep kunnen werkvormen meer tijd in beslag nemen dan aangegeven.

Download hieronder drie werkvormen ter invulling van je les om met jongeren te praten over armoede, schulden en of geldproblemen.

‘Over de streep’ kun je kennen van tv waarbij Arie Boomsma jongeren begeleidt. Vertel de jongeren dat jullie dit ook gaan doen. Maak een lijn ‘de streep’ met schilders tape op de grond in de ruimte. Vraag wie van de jongeren ‘over de streep’ kent? Geef aan dat jullie een korte variant hiervan gaan doen. Vertel de jongeren dat ze aan één kant van de streep gaan staan en over de streep mogen gaan als het antwoord op de stelling die je noemt ‘ja’ is.

Download hier de werkvorm: over de streep

Deel themakaartjes uit. Zorg dat er van ieder thema in ieder geval twee tot drie kaartjes zijn uitgedeeld zodat er groepjes van minimaal 2 personen worden gemaakt. Afhankelijk van het aantal jongeren kan er een thema worden weglaten. Verdeel de kaartjes willekeurig over de jongeren en laat hen met hetzelfde thema bij elkaar zitten om samen aan de opdracht te werken.

Download hier de werkvorm: verdiepend woordweb

Tijdens de opdracht gaan de jongeren met elkaar in discussie. In het begin van het bediscussiëren van de stelling laat je als docent enkel de jongeren aan het woord zodat de jongeren daadwerkelijk voelen dat hun stem en mening gehoord wordt en de beleidsmakers op deze manier goed luisteren naar de jongeren.

Download hier de werkvorm: discussie aan de hand van stellingen

Bij deze werkvorm geef je de jongeren de opdracht om in groepjes op zoek te gaan naar bestaande organisaties die werkzaam zijn in de gemeente die te maken hebben met het vraagstuk. De jongeren mogen Opdracht ’Sociale kaart’ maken en hun zoektermen- en woorden op post-its schrijven. Vervolgens mogen ze de organisaties die ze gevonden hebben op de flip-over (A3 vel) schrijven en de post-its daarbij plakken. Op deze manier krijgen jongeren een idee wat er in hun gemeente gebeurt en krijgen zij meer kennis over het desbetreffende vraagstuk.

Download hier de werkvorm: Sociale kaart