“Jongeren betrekken bij het gemeentelijk armoedebeleid. Dat is de gedachte achter ‘SpeakingMinds,’ een project van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. Tien weken lang buigt een groep jongeren zich over een hulpvraag van de gemeente.”

Sprank, hét vakblad voor beslissers in het sociaal domein heeft voor het project Speaking Minds Brigitte Koehler, beleidsmedewerker armoedebeleid bij de gemeente Roermond en jongere Sylvia van Gelderen geïnterviewd. Het volledige interview kun je hier lezen.