Informatie voor gemeenten

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd.

De meerwaarde van Speaking Minds voor gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om een goed en effectief armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van beleid. Dit gebeurt nog onvoldoende vindt de Kinderombudsvrouw. In deze gemeenten weet men onvoldoende of de voor kinderen/jongeren in armoede bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. En hoe de gemeenten de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig geholpen kunnen worden.

Bij Speaking Minds, komen we niet alleen ‘halen’, maar juist ‘brengen’. Wij brengen aan de jongeren vaardigheden en kennis over de werkwijze van gemeenten en achtergrond informatie over armoede en schulden. De jongeren gaan 10 weken lang onderzoek doen in de woonplaats en gaan o.a. langs bij een maatschappelijke stichting in de wijk.

Waarvoor kunnen gemeenten Speaking Minds inzetten:

  • het betrekken van de jongeren bij het armoedebeleid
  • het betrekken van de jongeren bij het vormgeven van de schuldhulpverlening.
  • armoedebeleid laten aansluiten bij de wensen van de doelgroep
  • vergroten van het bereik van het minimabeleid en
  • opzetten van een denktank voor armoedebestrijding

Onze methode
Wij werken met een door Movisie, ‘goed onderbouwd’, erkende methode die er in het kort samengevat als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere regionale mbo’s en vmbo’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een concrete en actuele beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede en schulden onder jongeren en het voorkomen van sociale uitsluiting. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag en de jongeren buigen zich hier 10 weken lang over en brengen onder leiding van onze ervaren trainers advies uit aan de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee. Bekijk hier de Speaking Minds-methode.

Brug tussen twee werelden
Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden, beginnend bij gemeenten.

#INTERVIEW – Frank Ramakers, beleidsmedewerker Welzijn voor Jeugd gemeente Kerkrade over Speaking Minds.
#INTERVIEW – Lea Kessels, beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Maastricht over Speaking Minds.
#INTERVIEW – Mary-Anne Huberts, beleidsmedewerker Werk en Inkomen gemeente Lingewaard over het project.

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht
Recent publiceerde de staatssecretaris de lang aangekondigde ‘brede schuldenaanpak’. Bekijk hier het overzicht ‘Initiatieven van partijen’.
Karin van Nuland
Karin van Nuland Adviseur armoede en schulden
Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact met mij op via [email protected]ulansz.nl. Ik vertel u graag meer over wie wij zijn en wat wij precies doen en bekijk graag samen met u wat de mogelijkheden zijn om Speaking Minds ook in uw gemeente van start te laten gaan.