Informatie voor gemeenten

De meerwaarde van Speaking Minds voor gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om een goed en effectief armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van beleid. Dit gebeurt nog onvoldoende vindt de Kinderombudsvrouw. In deze gemeenten weet men onvoldoende of de voor kinderen/jongeren in armoede bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. En hoe de gemeenten de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig geholpen kunnen worden.

Bij Speaking Minds, komen we niet alleen ‘halen’, maar juist ‘brengen’. Wij brengen aan de jongeren vaardigheden en kennis over de werkwijze van gemeenten en achtergrond informatie over armoede en schulden. De jongeren gaan 10 weken lang onderzoek doen in de woonplaats en gaan o.a. langs bij een maatschappelijke stichting in de wijk.

Waarvoor kunnen gemeenten Speaking Minds inzetten:

  • het betrekken van de jongeren bij het armoedebeleid
  • het betrekken van de jongeren bij het vormgeven van de schuldhulpverlening.
  • armoedebeleid laten aansluiten bij de wensen van de doelgroep
  • vergroten van het bereik van het minimabeleid en
  • opzetten van een denktank voor armoedebestrijding

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht
#INTERVIEW – Frank Ramakers, beleidsmedewerker Welzijn voor Jeugd gemeente Kerkrade over Speaking Minds.
#INTERVIEW – Lea Kessels, beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Maastricht over Speaking Minds.
#INTERVIEW – Mary-Anne Huberts, beleidsmedewerker Werk en Inkomen gemeente Lingewaard over het project.
Recent publiceerde de staatssecretaris de lang aangekondigde ‘brede schuldenaanpak’. Bekijk hier het overzicht ‘Initiatieven van partijen’.
Karin van Nuland
Karin van Nuland Adviseur armoede en schulden
Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds? Neem dan contact met mij op via [email protected] Ik vertel u graag meer over wie wij zijn en wat wij precies doen en bekijk graag samen met u wat de mogelijkheden zijn om Speaking Minds ook in uw gemeente van start te laten gaan.