Diederieke – Als trainer zie je hoeveel de jongeren leren in 10 weken

Diederieke Brueren is jongerenwerker bij Punt Welzijn in Weert. Tijdens een Speaking Minds traject werd ze getraind door Jeroen Horvers van Speaking Minds om zelf als lokale trainer de gemeente en groepen jongeren te begeleiden. In de week dat dit traject werd afgerond, begon Diederieke al met het tweede traject! 

Hoe ben je als jongerenwerker bij het project Speaking Minds terechtgekomen?

De coördinator Armoedebestrijding, Tanja van Duuren, hoorde over Speaking Minds en was erg enthousiast. Ze wilde graag een Speaking Minds project draaien in Weert. Omdat wij als jongerenwerkers regelmatig met de gemeente samenwerken, heeft ze ons vrij snel benaderd om te praten over de mogelijkheden van een ‘Train de trainer traject’, waarbij iemand van Punt Welzijn als lokale trainer van Speaking Minds zou gaan werken. De bedoeling is dat we het project zo vaker kunnen gaan inzetten.

Wat waren je verwachtingen van het project?

Lokale trainer Diederieke

Zelf had ik niet per se specifieke verwachtingen. De aanmelding verliep snel omdat de school, MBO-Gilde Opleidingen in Weert, ook zeer enthousiast was. Wat ik niet had verwacht is dat de jongeren in 10 weken zó zouden groeien en dat zelf ook inzien. Dat vond ik erg mooi om te zien. In een korte periode bereiken en leren ze zoveel. Zo wilde een een aantal jongeren niet presenteren omdat ze zelf vonden dat ze dat niet goed konden. Uiteindelijk stonden ze na 10 weken allemaal een presentatie te geven. In de raadszaal nog wel!

Achteraf vertelden de jongeren dat ze door Speaking Minds meer durf hadden gekregen om te presenteren.

Wat was het doel van het Speaking Minds traject in Weert?

Het doel van Speaking Minds in de gemeente Weert is om jongerenparticipatie te stimuleren. De gemeente heeft een armoedebestrijdingsplan. Tanja, de coördinator Armoedebestrijding, vond het heel belangrijk dat jongeren hierbij betrokken werden om zo de armoedebestrijding te kunnen afstemmen op de doelgroep: de jongeren.

Waarom is er gekozen voor een Train de trainer traject van Speaking Minds?

Zodat we Speaking Minds trajecten kunnen blijven draaien. Het staat nu allemaal nog in de kinderschoenen. Zo weten we nog niet of we alleen bij de Gilde Opleidingen in Weert blijven of dat we het project ook op andere scholen gaan uitvoeren. Wel willen we bij elk traject andere onderwerpen aan bod laten komen.

Hoe heb je het Train de trainer traject ervaren?

Super leuk! Ik heb ontzettend veel geleerd en het ging mijn verwachtingen te boven. Ik zie nu ook in dat een extern project met een trainer van toegevoegde waarde kan zijn voor de jongeren en de school. Ik ben geen docent die de jongeren bijvoorbeeld huiswerk oplegt, maar wel een trainer die ze helpt bij het ontwikkelen van hun talenten en het laten horen van hun mening in gemeentelijk beleid. Dan merk je dat je een hele andere band opbouwt met de jongeren.

Speaking Minds trainer Jeroen: “Diederieke had al veel ervaring met het werken met jongeren. Ik leerde haar meer over de methode, en zij vond haar eigen manier in het overbrengen daarvan. Dat was mooi om te zien. Ik heb veel vertrouwen in Diederieke doordat zij zich Speaking Minds volledig eigen heeft gemaakt”.

Hoe vond je de trainer van Speaking Minds die jou heeft opgeleid?

Jeroen is een fijne trainer en begeleider, zowel voor mij als voor de jongeren. We hebben 10 weken lang samen de bijeenkomsten van Speaking Minds voorbereid en uitgevoerd met de jongeren. Hij weet waar hij over praat en heeft een natuurlijke klik met de jongeren. Ze luisteren goed naar hem en hij kan ze op de juiste manier in de toom houden en ze tegelijk enthousiasmeren. Ook schakelt hij gemakkelijk. Als een bijeenkomst ineens anders verloopt, kan hij daar goed op inspelen. Hij helpt de jongeren met hun vragen en kan zich goed inleven in de doelgroep.

Wat gaat de gemeente Weert doen met het Train de trainer traject? Zijn er al vervolgplannen?

Ja, we zijn al bezig met het tweede traject. In de week dat we het eerste traject afrondden, begon het tweede al! Ook de tweede groep is weer erg enthousiast. Zij hoorden van de eerste groep hoe leuk het is en dat er echt naar ze geluisterd wordt vanuit de gemeente.

Doordat we structureel een paar keer per schooljaar een Speaking Minds traject willen draaien, blijven jongeren betrokken bij het vormgeven van gemeentelijk beleid.

Wat was de beleidsvraag vanuit de gemeente?

De vraag aan de eerste groep was: ‘Wat hebben jongeren nodig om zelfstandig hun geldzaken goed te regelen?’ Aan de tweede groep vragen we nu: ’Wat hebben jongeren die in armoede leven nodig om een gezonde leefstijl te krijgen of te behouden?’ Dit gaat over bewegen en eten, maar ook over sociale aspecten zoals vrienden.

Wat waren de adviezen van de eerste groep aan de gemeente Weert?

De jongeren kwamen met vier punten die allemaal te maken hadden met het doorbreken van het taboe op armoede. Ze kwamen met adviezen over het inzetten van sociale media om jongeren bewust te maken van armoede en de gevolgen van het hebben van schulden. Ze stelden voor om jongeren die binnenkort 18 worden, samen met hun ouders op de hoogte te brengen van eventuele financiële veranderingen. Ook meer voorlichting geven op scholen leek ze een goed idee. De gemeente reageerde enthousiast. Er waren al wat ideeën, maar op deze manier kreeg de gemeente een veel beter beeld over hoe hun plannen beter kunnen aansluiten bij de jongerendoelgroep. In mei horen de jongeren van de gemeente wat er met hun adviezen is gedaan.

Heb je feedback voor Speaking Minds, bijvoorbeeld over het Train de trainer traject?

Nee, eigenlijk niet. Sommige lessen duren wel wat lang maar het project is zo opgezet dat je dat zelf kunt aanpassen. Wat ik zo goed vind is dat de jongeren veel inspraak hebben in de lessen. Als er veel vragen komen uit de groep, kun je daar meer aandacht aan besteden.

Denk je dat Speaking Minds op de lange termijn effect heeft?

Ja, dat denk ik wel. Zeker op het gebied van jongerenparticipatie. Zelf vind ik het erg leuk om hieraan mee te doen en is het super interessant om de jongeren zo te zien groeien.

Ook met een lokale trainer aan de slag?
Wilt u net als de gemeente Weert aan de slag met het Speaking Minds train-de-trainer traject? Of net zoals Diederieke lokale trainer worden? Mail dan naar [email protected].