Wethouder Tilburg – Jongeren niet laten meedoen is een gemiste kans

“Alle aanbevelingen zijn zeer waardevol.” Wethouder bestaanszekerheid Esmah Lahlah is er duidelijk over. De jongeren die meededen met het Speaking Minds traject komen met goede ideeën. De wethouder geeft aan dat sommige ideeën lastig uitvoerbaar zijn, maar dat ze ze allemaal verder gaat bekijken.

“Het moet niet ter discussie staan of je jongeren wel of niet betrekt bij het maken van beleid. Dat moet je gewoon doen!” Sommige gaan we onderzoeken, sommige zijn ingewikkeld; maar alle aanbevelingen zijn zeer waardevol en worden meegenomen.”

Mét jongeren praten inplaats van over hen

Het is de slotbijeenkomst van Speaking Minds in Tilburg. In de raadszaal in het Paleis-Raadhuis, het oude stadhuis, geven de deelnemers allemaal een presentatie over wat zij de gemeente adviseren op het gebied van jongerenparticipatie. Zo is er een groep die het heeft over het verplicht stellen van het vak ‘geldbeheer’, zodat jongeren hun eigen financiën beter leren regelen. Een andere groep stelt voor om jongeren die in een kwetsbare positie zitten een eigen budget te geven. Raadsleden van verschillende partijen luisteren aandachtig. De wethouder schrijft zoveel mogelijk mee. “Het is geweldig,” zegt ze na afloop. “Hier krijg je energie van. Het is praten mét jongeren en niet over ze. Dat is fijn. Want het gaat om beleid dat hen direct raakt. Via een project als Speaking Minds kunnen jongeren zelf input geven.”

De gemeente Tilburg heeft in de afgelopen 13 weken meegedaan aan Speaking Minds om ervoor te zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij het maken van beleid. Volgens de wethouder is er landelijk steeds meer aandacht voor jongerenparticipatie en het betrekken van burgers in het algemeen. Toch vindt ze het jammer om te zien dat er nog teveel vanuit ‘systemen’ wordt gewerkt en te weinig kennis is over de belevingswereld van de betrokkenen. Zeker jongeren zijn moeilijk te bereiken, zegt ze. “Vaak hoor je beleidsmakers onderling zeggen dat jongeren toch niet mee willen denken en andersom wordt er door jongeren gedacht dat niemand naar ze luistert. Dat is erg jammer.”

Meer aandacht voor geldbeheer op scholen

Tilburg is een gemeente waar al heel wat gebeurt op het gebied van jongerenparticipatie. Ook omdat er veel punten van aandacht zijn. Ook in deze gemeente zijn nog altijd heel wat gezinnen die leven van minder dan het minimum loon. Ondanks verschillende regelingen die er zijn vallen zij toch buiten de boot.

Als Melissa het woord neemt in de oude raadszaal zit ook de wethouder ademloos te luisteren. Melissa is nu 18 en vertelt dat ze geen gebruik kon maken van de meedoenregeling, omdat ze te jong was om zich daarvoor aan te melden. Haar moeder deed het niet, want die schaamde zich. De wethouder complimenteert Melissa na afloop voor het delen van haar verhaal. “We zien dat er nog veel drempels zijn, veel schaamte en taboe. Ondertussen komen er mensen in moeilijke situaties terecht. Wij moeten de drempels weghalen, zodat armoede niet van generatie op generatie wordt doorgegeven. Soms kan dat al door het delen van een positief verhaal of door het volgen van een voorbeeld. Speaking Minds helpt daarbij.”

Jongeren die zelf een regeling mogen aanvragen, dat ligt juridisch gevoelig omdat de gemeente dan inzicht moet krijgen in de inkomsten en uitgaven van de ouders. Toch vindt de wethouder dat daar een oplossing voor moet komen. En ze is voorstander van meer aandacht voor geldbeheer op scholen, zoals de jongeren voorstellen. Hoe, dat weet ze nog niet omdat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de scholen ligt. “Maar misschien kunnen we eens bespreken of het een onderdeel zou kunnen zijn van het vak Maatschappijleer.”

De gemeente staat aan de vooravond van nieuw beleid

Het Speaking Minds traject was een groot succes, wat de wethouder betreft. Ze is enthousiast over de uitkomsten en de slotbijeenkomst en gaat met de ideeën aan de slag. “We staan aan de vooravond van nieuw beleid dat ook gaat over de bestaanszekerheid van mensen. We willen dat dit goed geregeld wordt zodat vooral kinderen er geen last van hebben als er thuis minder geld is. Op die manier krijgt iedereen dezelfde kans.”

Als gemeenten nog niets ondernemen op het gebied van jongerenparticipatie dan wil wethouder Lahlah ze oproepen dat wel te doen. Zeker als het gaat om gevoelige thema’s, zoals armoede en schulden. “Sommige gemeenten werken al met jongerenadviseurs of dromenvangers. Als je nog niet beschikt over een jongeren adviesraad of iets wat daarop lijkt, maak dan gebruik van de kennis en expertise van een organisatie als Speaking Minds. Dan wordt je als gemeente begeleid en krijgen ook de jongeren de steun die ze nodig hebben.” En dat levert veel op, zegt ze. “Je krijgt heel waardevolle feedback. Dus doe je het niet, dan is dat een gemiste kans!”