Speaking Minds richt zich vanaf nu ook op onderwerpen rondom seksualiteit (samenwerking Rutgers)

Jongeren die te maken hebben met seksuele grensoverschrijding op straat. De acceptatie van transgenders of homoseksuelen.Onbedoelde zwangerschap of een hoog percentage SOA’s. Binnen gemeenten is het soms lastig om van jongeren input te krijgen op onderwerpen als deze. Om dit makkelijker te maken kunnen Speaking Minds en Rutgers helpen.

Taboes kunnen doorbroken worden en onderwerpen bespreekbaar gemaakt worden.

Rutgers is het expertisecentrum seksualiteit in Nederland. Ze zijn al jaren actief om de seksuele gezondheid en rechten in Nederland actief te verbeteren en bespreekbaar te maken: via jongerenparticipatie, ouderbetrokkenheid, onderwijs en overheid.  Speaking Minds is gespecialiseerd in jongerenparticipatie en het betrekken van jongeren bij het maken van gemeentelijke beslissingen en beleid. Tot nu toe richtten de trajecten van Speaking Minds zich op het armoede en schuldenbeleid van gemeenten. Nu de twee organisaties gaan samenwerken kunnen jongeren straks binnen gemeenten ook mee gaan denken en praten over seksuele gezondheid en alle onderwerpen die met seksualiteit te maken hebben.

Ook voor de trainers is deze samenwerking nieuw, al ziet Jeroen Horvers het wel zitten om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. “Omdat ik zelf homo ben weet ik hoe het is om een schaamte te voelen omtrent seksualiteit. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een grote interesse ontwikkeld in de minderheden van onze samenleving en heb ik gesprekken geleid en voorlichting gegeven over seksualiteit en veiligheid.” Belangrijk is het volgens hem dat jongeren straks worden meegenomen in de plannen die gemaakt worden en om taboes te doorbreken en onderwerpen bespreekbaar te maken.

‘Ook bij dit traject willen we taboes doorbreken’

Vanuit het Speaking Minds-traject gaan jongeren in gesprek met beleidsmakers en professionals uit het veld. Rutgers heeft een rol in het ontwikkelen van de inhoud van het traject, in het trainen van de trainers én kan de gemeente ondersteunen bij het uitdenken van de vragen die ze jongeren willen stellen over deze thema’s. “We zien dit als een mooie samenwerking, waarbinnen kennis en expertise van beide organisaties samenkomen en elkaar versterken tot een betere uitkomst” aldus Sanna Maris, programma-manager seksuele vorming bij Rutgers. Ook zullen we locaties bezoeken die met het onderwerp te maken hebben, zegt Jeroen. “We zouden bijvoorbeeld met de politie mee kunnen lopen om te zien hoe zij voor veiligheid zorgen. Op die manier kunnen jongeren met eigen ogen zien wat er gebeurt en wat zij denken dat verbeterd kan worden.”

Oproep voor gemeenten

Lijkt u het als gemeente interessant om deel te nemen aan een traject over seksualiteit (bijvoorbeeld LHBTI) of veiligheid (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag) of gezonde seksuele ontwikkeling met Speaking Minds en Rutgers? Neem dan contact op met ons via [email protected]