Van offline naar online: Hoe jongeren tijdens coronacrisis meepraten over beleid

Speaking Minds online in de gemeente Weert en Tilburg

Rutte riep de persconferentie van 19 mei op tot het aangaan van een dialoog met jongeren over het coronabeleid. Want, in tijden van corona worden jongeren hard getroffen. Pre-corona werden (praktische opgeleide) jongeren ook al weinig tot niet gehoord door politici en beleidsmakers. In crisistijden dreigt het gevaar dat kwetsbare groepen tussen wal en schip belanden. Daarom hebben wij snel geschakeld en bieden we Speaking Minds online aan! Wat hebben jongeren nodig? Wat zijn de obstakels en met welke oplossingen komen zij zelf?

Speaking Minds geeft (praktische opgeleide) jongeren een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk beleid. Jongeren buigen zich over concrete vraagstukken. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep voor een beter resultaat. In het kader van Speaking Minds worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het beleid. Speaking Minds is gespecialiseerd in armoede- en schuldenbeleid maar ook inzetbaar op andere beleidstereinnen.

Primeur Speaking Minds Online

Speaking Minds betrekt praktisch opgeleide jongeren bij het maken van beleid. Het zorgt ervoor dat jongeren en gemeentelijke beleidsmakers echt met elkaar praten en dat er naar de jongeren geluisterd wordt. Juist in tijden van corona is het belangrijk om te blijven praten en luisteren naar jongeren. Tot en met maart 2020 voerden we alle Speaking Minds trajecten offline uit. Door de coronacrisis was dit niet haalbaar en hebben we met de gemeente Tilburg en de gemeente Weert snel geschakeld om een pilot Speaking Minds online uit te voeren. Speaking Minds online faciliteert op maat gemaakte sessies tussen jongeren en beleidsmakers. In Tilburg ging dit om een eenmalige sessie om input te krijgen vanuit jongeren over in dit geval de klijnsmagelden.

“Ik vond de eerste online sessie best wel nice! Ik vond zoom ook echt goed werken. Het programma was chill als in: Ook al was het online, je kreeg de mogelijkheid om goed mee te denken op een creatieve manier,” aldus een jongere naar aanleiding van de eerste online Speaking Minds in Tilburg.

In de gemeente Weert stond de vraag centraal ‘Wat zou er in Weert moeten gebeuren voor jongeren in armoede in tijden van Corona?’ Hierin heeft Speaking Minds samen met beleidsmakers en het jongerenwerk van de gemeente Weert volgens de Speaking Minds methodiek meerdere sessies gefaciliteerd.

“Ik vind het leuk om zo online met z’n allen bezig te zijn. Het is misschien soms even lastig door de verbinding, maar we doen het en samen luisteren we naar elkaar,” aldus een jongeren naar aanleiding van Speaking Minds online Weert.

Speaking Minds online is even schakelen

Robin Koper is projectmedewerker trainer van het project Speaking Minds. Zij vertelt dat het als trainer even schakelen is wanneer je opeens tot een online omgeving overgaat. “Juist met praktische jongeren is het belangrijk dat je genoeg structuur biedt in de training zodat iedereen het kan blijven volgen. Gelukkig biedt online Speaking Minds ook heel veel mogelijkheden! Tools om online te brainstormen, werken in break-out rooms en noem zo maar op.” Robin heeft het als heel waardevol ervaren om juist in deze hectische tijd aandacht te besteden aan de behoeftes van jongeren en dit mee te nemen in beleidsdiscussies.

“Complimenten voor de avond – zowel de organisatie als de inhoud. Wat jullie inbrachten is voor ons ontzettend waardevol! Hier kunnen we mee verder,” aldus Louis Teunissen, beleidsadviseur bestaanszekerheid gemeente Tilburg na onze eerste online Speaking Minds sessie.

Het was spannend of onze methode ook online goed zou uitpakken

Jeroen Horvers is senior projectmedewerker van Speaking Minds en heeft de online sessies met de gemeente Weert uitgevoerd. “Hoe maak je online een connectie met een nieuwe groep jongeren? Hoe kan je jongeren laten groeien zonder hen in het echt te zien? Vragen die ik mijzelf stelde voorafgaand aan Speaking Minds online. Het was af en toe best even zoeken, maar de flexibiliteit, enthousiasme en creativiteit van het Speaking Minds team blijkt ook online te werken. Doormiddel van online tools als mural en het bedenken van nieuwe werkvormen en inventief gebruik maken van het scherm, konden jongeren meepraten en advies geven. De gesprekstafels, waarin we offline normaal jongeren en beleidsmakers aan één tafel zetten om in gesprek te gaan met elkaar, moest nu online. Gelukkig waren er zogehete online break-out rooms en konden jongeren in groepjes met beleidsmakers praten. Ook de slotbijeenkomst was ook een groot online succes. Jongeren die in de eerste bijeenkomst nog verlegen achter hun scherm zaten, presenteerden met trots hun advies aan de beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Ook de beleidsmakers en professionals waren tevreden met de wijze waarop jongeren zich hebben ingezet en de groei die ze hebben doorgemaakt.”

“Ondanks alle technische online uitdagingen, ben ik zwaar onder de indruk van de betrokkenheid van de jongeren en de adviezen die ze online hebben bedacht en gepresenteerd,” aldus Tanja van Duuren, coördinator armoedebestrijding gemeente Weert.

Meer weten? 

Bent u nieuwsgierig geworden hoe Speaking Minds gesprekken online faciliteert tussen jongeren en beleidsmakers? Of wilt u weten hoe je jongeren actief mee kan laten denken over oplossingen tijdens deze coronacrisis? Neem dan contact op met: [email protected] of [email protected]