Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd

Wat is Speaking Minds MDT?

Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) betrekt praktisch opgeleide jongeren bij gemeentelijk beleid in woorden én daden. Thema’s op het gebied van kinderrechten staan hierbij centraal zoals: armoede, jeugdzorg, onderwijs en gezondheid.Tijdens een trajectweek worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld. De jongeren formuleren een advies over een beleidsvraagstuk van de gemeente. Ook koppelen ze hier een activiteit aan die ze zelf vormgeven, opzetten en uitvoeren tijdens hun maatschappelijke diensttijd gedurende 10 weken.  

Speaking Minds MDT is samen met jongeren ontwikkeld door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.  

Waarom Speaking Minds MDT? 

De gemeente hoort aan de ene kant wat er in de doelgroep speelt en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken aan de andere kant kennis met de lokale politiek. Zij krijgen een podium om voor zichzelf op te komen en zich uit te spreken over onderwerpen die hen aangaan. Ook leren zij om een activiteit vorm te geven en een budget te beheren. Jongeren komen met nieuwe plannen en ideeën.   

Hoe ziet een traject eruit?

Speaking Minds MDT werkt samen met praktijk- of vmbo scholen. Het traject begint met een projectweek, waarin kennis wordt gemaakt met de gemeente en het vraagstuk duidelijk wordt. Jongeren gaan in dezelfde week met beleidsmakers en lokale organisaties om tafel zitten en doen kennis op over kinderrechten en gemeentelijk beleid. Zij leren nieuwe vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en interviewen én ze lopen een dag mee met een lokale organisatie. Al deze indrukken vormen bouwblokken voor het formuleren van een advies. De projectweek wordt afgesloten met een slotbijeenkomst op het gemeentehuis. Hier presenteren de jongeren hun advies en het plan voor de vervolgactiviteit aan de gemeente. Daarna gaan de partijen samen in gesprek over de uitvoering hiervan.  

In de 10 weken die daarop volgen gaan de jongeren aan slag met het uitvoeren van de maatschappelijke activiteit. Via een workshop leren ze hoe ze activiteiten kunnen plannen, opzetten en uitvoeren. Zodra het plan wordt goedgekeurd krijgen de jongeren een klein budget mee voor de uitvoering. Bij de organisatie van de activiteit worden zij begeleid door een lokale organisatie of een jongerenwerker. De beleidsmedewerker gaat in deze periode aan de slag met de implementatie van de adviezen. Defence for Children biedt de gemeente ook een workshop kinderrechten aan. Aan het eind van het project vertelt de gemeente wat er met de adviezen wordt gedaan. Bekijk hier de MDT flyer voor nog meer informatie over hoe het MDT-traject er in de praktijk uitziet.

TESTIMONIALS

– Het is best cool dat je zoveel nieuwe mensen van allerlei organisaties leert kennen. Van sommige organisaties wist ik niet eens dat ze bestonden, maar nu weet ik waar je terecht kan als je problemen hebt en weet ik dat je gewoon met die mensen in gesprek kan gaan.

Deelnemende jongere, Gemeente Kerkrade