De pilot ‘Veilig Opgroeien’ geeft Amsterdam praktische adviezen over het jeugdzorgbeleid

De laatste weken voor de kerstvakantie heeft de pilot Speaking Minds thema Veilig Opgroeien plaatsgevonden in samenwerking met Amsterdam Zuidoost. Tijdens de pilot werden jongeren van het ROC van Amsterdam en beleidsmakers van gemeente Amsterdam Zuidoost aan elkaar gekoppeld. Stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost Tanja Jadnanansing had een concreet vraagstuk bij de jongeren neergelegd over thuis onveilig opgroeien. De jongeren spraken over kindermishandeling en huiselijk geweld en kwamen met gerichte adviezen. Hierdoor krijgt gemeente Amsterdam Zuidoost de kans om beleid te maken dat nog beter aansluit bij de doelgroep. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing: “Deze jongeren legggen met hun praktische instelling de vinger op een zere plek.”

“Ik hoop dat we op deze manier een basis van vertrouwen kunnen opbouwen, waardoor deze jongeren hun stem vaker en luider laten horen.” – Tanja Jadnanasing, voorzitter Dagelijks Bestuur Amsterdam Zuidoost

Ieder jaar worden er ruim 119.000 kinderen en jongeren verwaarloosd of mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Uit onderzoek van het NJI blijkt zelfs dat één op de vijf jongeren te maken heeft met huiselijk geweld. Onveilige opvoed- en opgroeisituaties hebben grote gevolgen voor kinderen en jongeren, ook op de lange termijn. Deze grote groep wordt niet of nauwelijks gehoord door politici en beleidsmakers. De pilot Speaking Minds thema Veilig Opgroeien geeft deze jongeren een stem en laat hen meedenken en beslissen over het lokale jeugdzorgbeleid.

Marjolein Weidema, senior projectmedewerker Speaking Minds: “In het begin van de pilot waren de jongeren nog cynisch en vol ongeloof. Ik zei dat ze het verschil konden maken. Dat wuifden ze weg. ‘Wie luistert er nou naar ons en onze verhalen’ zei één van de leerlingen’. Ze geloofden niet dat zij ertoe deden. Dit wantrouwen zagen we tijdens de pilot groeien in vertrouwen. Het is ontzettend mooi om te zien dat de leerlingen ineens merkten dat er ook echt naar hen wordt geluisterd.”

Tanja Jadnanansing tijdens de afsluitende bijeenkomst | Fotograaf Arie Kievit

Twintig jongeren van het ROC van Amsterdam spraken acht weken lang met andere jongeren uit Amsterdam Zuidoost, professionals, ervaringsdeskundigen en medewerkers van de gemeenten en kwamen daarna met toegespitste adviezen voor de gemeenten. Over de belangrijkste adviezen zijn alle twintig leerlingen het met elkaar eens zijn. Ten eerste moeten jongeren meer zeggenschap krijgen over degene die wordt aangesteld als hun hulpverlener, dus een soort ‘mix en match’. Het is essentieel dat de jongeren een match voelen met de hulpverlener en bij deze persoon het gevoel hebben dat ze hem kunnen vertrouwen. En als dit niet lukt, moet dit gewoon bespreekbaar zijn. Daarnaast zouden er jeugdboa’s moeten komen. Handhaving die zich niet alleen bezig houdt met het uitdelen van boetes, maar eerst interesse toont en vragen stelt om erachter te komen waarom jongeren doen wat ze doen. Hierdoor pak je ook de oorzaak aan.

De uitkomsten werden door de jongeren in de raadszaal in Amsterdam Zuidoost aan de betrokken jongerenwerkers, onderwijzers en de stadsvoorzitter van gemeente Amsterdam Zuidoost gepresenteerd. In hun presentaties deelden verschillende jongeren ook hun eigen ervaringen met onveilig opgroeien. Alle betrokkenen waren zeer positief over de uitkomsten. Tanja Jadnanasing geeft aan dat zij in februari laat weten wat gemeente Amsterdam Zuidoost met de uitkomsten gedaan heeft of nog zal gaan doen: “Ik hoop dat we op deze manier een basis van vertrouwen kunnen opbouwen, waardoor deze jongeren hun stem vaker en luider laten horen.”.

De pilot is een samenwerking tussen Team Kim en Save the Children en wordt mede mogelijk gemaakt door de financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.