Start Speaking Minds MDT

Bij Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) worden praktisch opgeleide jongeren van het VMBO betrokken bij gemeentelijk beleid in woorden én daden. Dit project bouwt voort op het succesvolle Speaking Minds programma dat is uitgevoerd bij ruim 30 gemeenten door het hele land.  Bij Speaking Minds MDT geven jongeren niet alleen advies, maar koppelen ze hier ook een 10weekse vrijwillige activiteit aan. Deze activiteit gaan ze zelf vormgeven, opzetten en uitvoeren met ondersteuning vanuit Save the Children Nederland en lokale organisaties.  

De rol van kinderrechten in MDT

Het vertrekpunt van Speaking Minds MDT is het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Door coalitiepartner Defence for Children krijgen zowel de jongeren als de deelnemende beleidmedewerkers een kinderrechtentraining. Samen met de gemeente en de jongeren wordt er besloten welke kinderrechten centraal komen te staan tijdens het traject. Veelvoorkomende thema’s zijn bijvoorbeeld: het recht op een toereikende levensstandaard (armoede/schuld), het recht op gezondheid (gezond eten, bewegen), het recht op onderwijs, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten. Kortom: thema’s die jongeren rechtstreeks raken.

Hoe ziet een projectweek eruit?

Speaking Minds MDT begint met een projectweek op een VMBO school waarin de jongeren in gesprek gaan met de gemeente en lokale organisaties over het vraagstuk van de gemeente. Tijdens deze week doen de jongeren kennis op over kinderrechten en gemeentelijk beleid. Ook leren ze nieuwe vaardigheden waaronder presenteren, discussiëren en interviewen. Daarnaast lopen ze een dag mee met een lokale organisatie of bedrijf. Al deze indrukken vormen bouwblokken voor het formuleren van een advies aan de gemeente. De projectweek wordt afgesloten in het gemeentehuis, waarin de jongeren hun advies, plannen en activiteit presenteren.

Hoe ziet een vervolgactiviteit eruit?

Na de projectweek gaan de jongeren tien weken lang aan de slag met het organiseren van een activiteit rondom hun advies. Via een workshop leren ze hoe ze zelf een activiteit kunnen opzetten, plannen en uitvoeren. Zodra het plan wordt goed gekeurd krijgen de jongeren een klein budget mee om hun activiteit uit te voeren. Ze worden hierbij begeleid door een lokale organisatie, een jongerenwerker of een bedrijf. Samen komen zij tot nieuwe ideeën en plannen.

Aanmelden

Aanmelden voor Speaking Minds MDT is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar [email protected]. Er is plek voor drie pilotgemeentes die zich kosteloos kunnen aanmelden in ruil voor een tijdsinvestering. Voor de overige gemeentes geldt een eigen bijdrage. In oktober 2021 draaien we een eerste pilot met de gemeente Kerkrade.