Jongeren van Speaking Minds en beleidsmakers bouwen samen aan een schuldenvrij Nederland

Donderdag 8 maart was het zover. Voor het eerst gingen Speaking Minds jongeren  in gesprek met beleidsmakers van de ministeries van SZW, OCW, VWS en Financiën. Doel van deze bijeenkomst: het voeren van een dialoog tussen beleidsmakers en jongeren over de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in Nederland geen schulden maken?’

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een langer traject waarin jongeren van het Zadkine College in Rotterdam en van het Arcus College in Heerlen werken aan bovenstaande vraag  van het Ministerie van SZW, om daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van Ark, aan de relevante beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden.

Onder leiding van de Speaking Minds trainers hebben de jongeren in eerdere bijeenkomsten nagedacht over wat jongeren die te maken hebben met armoede en schulden nodig hebben en zich een beeld gevormd van welke organisaties in Nederland actief zijn op deze onderwerpen. Ook kregen zij inzicht in hoe armoede onder jongeren in Nederland  eruit ziet en hoe schulden hierop van invloed zijn.

Gesprekstafels

De bijeenkomst op het Ministerie van SZW werd vormgegeven door middel van gesprekstafels. Aan 7 gesprekstafels spraken 40 jongeren en 15 beleidsmakers met elkaar. Elke tafel werd geleid door een Speaking Minds jongerenambassadeur.  Voordat het gesprek losbrandde, zorgde de ‘marshmellow challenge’ voor teambuilding (bouw een stevig bouwwerk van spaghetti, tape, touw en zet een marshmallow op het hoogste punt). Vervolgens werden persoonlijke verhalen met betrekking tot armoede en schulden gedeeld en werd er gebrainstormd over het thema jongeren en schulden in Nederland. Uiteindelijk werden er belangrijke subthema’s vastgesteld, waaraan de jongeren in de komende weken zullen werken: preventie van schulden, DUO, zorg, onderwijs, doorbreken taboe, toegankelijkheid van hulpverlening en voorzieningen, hulp bij opvoeden). Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst!

Presentatie advies

Woensdag 25 april van 11:00 – 12:00 presenteren de jongeren hun advies op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mocht u ook een vraag hebben waar u jongeren over wilt mee laten denken? Speaking Minds brengt u graag in contact met een enthousiaste groep jongeren die met u in gesprek gaan, mee willen denken en advies kunnen geven over onderwerpen die met armoede en schulden te maken hebben.