Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen en volop mee kunnen doen. Als je opgroeit in een gezin waar weinig geld is, is het lastiger je optimaal te ontwikkelen en je toekomst vorm te geven. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch iets aan sport of cultuur kunnen doen. Zo krijgen ze de kans te ontdekken waar ze goed in zijn, maken nieuwe vrienden en vriendinnen en wordt de leefwereld groter. Bekijk hier de informatie van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.