Sinds de start van Speaking Minds hebben niet alleen heel veel gemeenten meegedaan, we hebben ook een Speaking Minds traject uitgevoerd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want: Hoe bestrijdt het Rijk armoede en op welke manier kan het Rijk nog beter inzetten op wat jongeren in armoede het hardste nodig hebben? Deze vraag stond centraal tijdens het eerste landelijke traject van Speaking Minds.

Woensdag 25 april brachten 40 jongeren hun advies uit op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens de eerste landelijke slotbijeenkomst van Speaking Minds. De jongeren van het Zadkine College in Rotterdam en het Arcus College in Heerlen onderzochten op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in Nederland geen schulden maken?’

MBO-studenten hebben vaker schulden

Volgens het Nibud heeft bijna veertig procent van de MBO-studenten schulden. De jongeren hebben tijdens Speaking Minds nagedacht over een oplossing hiervoor. Zij hebben zich verdiept in schulden bij jongeren, hielden een enquête onder jongeren en spraken met leeftijdsgenoten en professionals van onder meer de schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Ook spraken zij, op 8 maart 2018, op het ministerie met medewerkers van de ministeries van SZW, OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Financiën. Vervolgens hebben de jongeren nagedacht over hun adviezen, een pitch voorbereid en een adviesposter ontworpen.

De adviezen van de jongeren aan het ministerie SZW

Het resultaat werd tijdens de slotbijeenkomst op het ministerie gepitcht en tentoongesteld tijdens een adviezenmarkt. Ook overhandigden de jongeren een adviesdocument aan staatssecretaris Tamara van Ark en spraken zij hun wens uit: “wij hopen dat onze adviezen worden uitgevoerd”. Tijdens de adviezenmarkt is de staatssecretaris met de jongeren in gesprek gegaan over de adviezen. Volgens een aantal jongeren kunnen schulden bij MBO-jongeren voorkomen worden door op elk MBO in Nederland een verplicht Financieel InformatiePunt (FIP) te hebben waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over geldzaken, studiefinanciering en schulden.

Enkele andere adviezen zijn: doorbreek het taboe rond armoede door voorlichting over geld, schulden en armoede standaard op te nemen in het lespakket op basisscholen, middelbare scholen en MBO’s. En push het onderwerp onder de doelgroep via campagnes en vloggers. Volgens de staatssecretaris een hele goede en tastbare suggestie.

Tastbare adviezen

De staatssecretaris nam de adviezen met veel waardering in ontvangst en gaf aan dat zij met het kabinet gaat kijken of zij een aantal van de adviezen een plek kan gaan geven. “Ik heb gemerkt dat iedereen enthousiast wordt als ze iets heel tastbaars zien. Jullie hebben hele tastbare dingen aangeleverd”, aldus staatssecretaris Tamara van Ark. Daarnaast zal de staatssecretaris ook in gesprek gaan met haar collega’s van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen omdat de adviezen ook met  het onderwijs en met studiefinanciering te maken hebben: “Ik wil graag jullie ideeën daar op tafel leggen”. De interesse en het enthousiasme van de staatssecretaris geeft de jongeren veel vertrouwen in de opvolging van hun adviezen. Over een aantal maanden zullen de jongeren horen wat het ministerie van SZW met hun adviezen heeft gedaan.

Ook samen met jongeren werken aan een vraagstuk? 

Mocht u ook een vraag hebben waar u jongeren over wilt mee laten denken? Speaking Minds brengt u graag in contact met een enthousiaste groep jongeren die met u in gesprek gaan, mee willen denken en advies kunnen geven over onderwerpen die met armoede en schulden te maken hebben.