Lea Kessels is beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Maastricht. Zij hebben samen met een groep jongeren voor het project Speaking Minds 10 weken lang nagedacht over armoedevraagstukken in de gemeente. Ik sprak Lea een week nadat de jongeren hun adviezen gepresenteerd hadden aan de gemeente Maastricht.  

Waarom trok Speaking Minds gemeente Maastricht aan?

“Het project Speaking Minds is ingebed in de onderwijsomgeving, daarnaast is het geen eenmalige activiteit, maar een project van 10 weken. Ook wordt Speaking Minds gegeven door een extern iemand die heel dicht bij de doelgroep staat. Deze drie dingen maakte het dat wij geïnteresseerd waren in het project.”

Je hebt de jongeren een aantal bijeenkomsten meegemaakt. Zag je verschil in hoe zij tegen de gemeente aankeken in het begin en bij de slotbijeenkomst? 

“Ik zag ontzettend veel verschil! Aan het begin kende de groep elkaar nog niet zo goed, maar ze zijn direct met het onderwerp aan de slag gegaan. Ze hadden een bepaalde nieuwsgierigheid wat ervoor zorgde dat ze er heel veel over wilden weten. Door de Speaking Minds aanpak zie je dat het thema gaat leven, ook bij de jongeren. Een aantal jongeren heeft ook zelf met armoede te maken, maar loopt daar niet direct mee te koop.”

“Het thema armoede is bij alle jongeren gaan leven, met dank aan het project.”

Wat was de hulpvraag van gemeente Maastricht?

“We hadden twee hoofdvragen: Wij wilden advies over hoe we het onderwerp armoede beter op de kaart krijgen bij jongeren én of de regelingen die we hebben goed zijn of dat er nog een aantal essentiële dingen missen.”

Vanwaar deze hulpvraag, waar lag de behoefte? 

“Met alle dingen die we doen bereiken we toch nog niet iedereen. Daarnaast kijken wij door onze bril en wij vinden het heel belangrijk om te horen hoe jongeren hier tegenaan kijken.”

Wat zijn de beste adviezen die jullie ontvangen hebben?

“Een deel van de adviezen, daar waren we al mee bezig. Dus dat is voor ons een duwtje in de rug. We waren bijvoorbeeld al aan het nadenken over een app, iets waar de jongeren ook mee kwamen. Maar, de jongeren gaven ons hele concrete en waardevolle informatie over hoe deze app eruit moet zien.”

“Een ander advies was dat er meer aandacht op scholen moest komen, daar hadden we vorig jaar mee geëxperimenteerd met een project op school. We gaan niet over het onderwijsprogramma, maar we willen wel wat aanbieden aan scholen en dit advies helpt ons om contacten met scholen te leggen. Het derde advies was: maak armoede bekend, de jongeren hadden een T-shirt hiervoor ontworpen en gaven het advies om reclame te maken op bussen.”

Gaan jullie de jongeren betrekken in het uitwerken van de adviezen?  

“We hebben al een jongerenraad in Maastricht, die zijn ook een keer langsgekomen bij het project. We zitten nog in een WhatsApp groep met een aantal jongeren die verder willen meedenken met de uitvoering van de adviezen. Jongeren kunnen het beste beoordelen of dat wat we doen ook werkt. Dit soort projecten willen we vaker doen, jongeren betrekken rondom het thema armoede.”

“Bij de presentatie aan de wethouder en de gemeente waren ook raadsleden aanwezig. Het thema armoede leeft heel erg bij de gemeente Maastricht en zij blijven ons ook scherp houden dat we iets met de adviezen gaan doen. Ook de wethouder was heel enthousiast over de adviezen.”

Hoe zien jullie de toekomst met Speaking Minds? 

“We willen dit project graag verduurzamen, maar het moet niet ieder jaar bij één groep blijven. Het moet geen incidentele gebeurtenis zijn, maar een project met een lange termijn visie. Voor nu gaan we hard aan de slag met de adviezen die deze groep heeft uitgebracht.”