Michelle vertelt

Michelle Korbmacher is 20 jaar en heeft een kindje van 1.5. jaar oud. Ondanks dat ze jong moeder is, probeert ze zoveel mogelijk school te volgens. Michelle heeft meegedaan aan het project Speaking Minds in de gemeente Heerlen.

“Toen we aan het project begonnen had ik er niet veel zin in. ik had gedacht dat wij weer uitjes gingen ondernemen om informatie te winnen, hier een rapportage van moesten maken en dat er uiteindelijk niks mee werd gedaan. het tegendeel is echter waar. Speaking Minds is de beste ervaring tot nu toe op het gebied van alle schoolprojecten. je bent betrokken, je zit er midden in. jij bent degene die het verschil kan maken. als je je inzet voor het project en je verhaal met overtuiging en enthousiasme voordraagt aan de gemeente, staan ze open voor jouw ideeën die voor veranderingen kunnen zorgen. jij maakt met je klasgenoten het verschil.”

Speaking Minds haalt je zwakke en sterke punten naar boven

Michelle vertelt dat je tijdens het project kijkt naar je sterke en zwakke punten en leert om je sterke punten te benaderen. “Zo hebben we posters, gedichten, slogans, foto’s en presentaties gemaakt voor de gemeente.

Ik zelf zie de grens van armoede niet. hij is zo nihil omdat ‘de mensen in armoede’ dit zelf af en toe niet zien. ze hebben leren leven met de situatie en kennen het niet anders. dit bleek uit het interview wat wij hebben gedaan op school. ik heb er nooit bij stil gestaan dat armoede al is als je niet met alle activiteiten kunt mee doen die je klasgenoten doen en je dus met de gedachten zit dat je hier eigenlijk helemaal geen geld voor hebt. in dit geval gaat het niet alleen om het geld, maar ook dat je een deel uitmaakt van de gemeenschap (je klas). hierdoor gaan uiteindelijk veel meer dingen spelen in het leven dan alleen maar geld. ook je sociaal leven, je zelfvertrouwen en je emotionele toestand  kunnen sterk beïnvloed worden.

Als je je inzet voor het project en je verhaal met overtuiging en enthousiasme voordraagt aan de gemeente, staan ze open voor jouw ideeën die voor veranderingen kunnen zorgen.

Waar is de hulp te vinden in de gemeente Heerlen? 

Zelf heb ik gekeken waar je terecht kunt voor hulp. helaas was dit heel moeilijk te vinden. Via de officiële website van de gemeente werd helemaal niks aangegeven, ook al stond er wel een kopje over hulp. via de telefoon werd je eindeloos doorverbonden. tijdens het gesprek met de gemeente zijn wij, als klas er achter gekomen dat in onze gemeente 4 buurthuizen zijn voor jongeren, waar wij dus nog nooit wat van hebben gehoord en deze tijdens onze zoektocht ook niet hebben kunnen vinden. de gemeente kan mensen in armoede zeker helpen.

Ze hebben al projecten lopen zoals de buurtwinkel of dat mensen met een uitkering klusjes doen in de buurt. maar er is nog veel ruimte voor verbeteringen, vooral wat betreft de website en dus het makkelijk vinden van hulp. de gemeente heeft nu dus een grote stap genomen en dat is om naar de mensen te luisteren wat zij nodig hebben. dit was onze taak om er achter te komen en dit te presenteren. De gemeente was zo enthousiast over onze tips dat onze klas na de zomervakantie verder overlegt samen met de gemeente over hoe we de hulp toegankelijker kunnen maken voor de inwoners. door de samenwerking kunnen wij voor verandering zorgen binnen onze gemeente en dit is hartstikke top, want dit betekent voor veel mensen een betere toekomst.