Interview met Nicolle Cox, armoederegisseur van de gemeente Kerkrade

Na het afronden van een Speaking Minds traject, is de gemeente Kerkrade direct begonnen met het uitwerken van één van de adviezen, namelijk ‘zorg voor een jongerenraad’. Frank Ramakers vertelde eerder in een interview: “Het Arcus College gaat nu een stage aanbieden voor tweede- en derdejaarsleerlingen. Zij krijgen de kans om een jaar lang stage te lopen bij de gemeente. Diegenen die stagelopen, zitten automatisch in een jongerenraad én lopen mee met diverse wijkpunten.” Ik spreek met Nicolle Cox, die in augustus 2017 is aangesteld als armoederegisseur bij de gemeente Kerkrade en nauw betrokken is bij de jongerenraad. 

Vertel eens meer over de jongerenraad

“Toen ik werd aangesteld als armoederegisseur in de gemeente Kerkrade, was één van de taken het oprichten van een jongerenraad, samen met collega Frank Ramakers. De gemeente Kerkrade had in de zomer 2017 een traject Speaking Minds afgerond en was toen bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor het opzetten van deze raad, want dit was één van de adviezen die de jongeren van Speaking Minds gegeven hadden.” We hebben destijds bewust gekozen voor Speaking Minds. Wat daaruit voort is gekomen is de samenwerking tussen gemeente Kerkrade, Heerlen en het Arcus college. Deze driehoek is voor ons heel belangrijk.”

“De jongerenraad die we aan het opzetten zijn heet JAZ (Jongeren Aan Zet). JAZ wordt gevormd door middel van stageplekken. Jongeren van het Arcus College kunnen een jaar lang stagelopen bij de gemeente en komen dan automatisch in JAZ. Deze jongeren gaan de wijk in, onderzoek doen en kijken waar de behoefte ligt van andere jongeren die te maken hebben met schulden en armoede. We zitten nu in de opstartfase, Michelle Korbmacher (oud Speaking Minds deelnemer) is nauw betrokken bij deze opstartfase.”

Is een jongerenraad nodig in Kerkrade?

“Ja, armoede en schulden verdienen hier extra aandacht. Zeker armoede onder kinderen en jongeren. Veel jongeren kampen hierdoor met problemen op meerdere gebieden. De gemeente Kerkrade creëert ruimte en maakt bewuste keuzes om de verbinding te zoeken met jongeren. Dat moeten we goed aanpakken.”

“Daarnaast hebben we behalve het vmbo, het Beroepscollege Holz, geen voortgezet onderwijs meer in de gemeente. Daarvoor moet de jeugd naar aangrenzende gemeenten. Hierdoor hebben we de jongeren in gemeente Kerkrade niet in beeld, terwijl we wel willen dat de jeugd hier blijft. Door een jongerenraad komen we ook meer te weten over de belevingswereld van die jongeren en waar zij op meerdere fronten behoefte aan hebben.”

Hoe gaan de jongeren van de jongerenraad ervoor zorgen dat ze de juiste informatie krijgen?

“Ze gaan de wijken in om informatie te vergaren over wat jongeren, die te maken hebben met armoede in Kerkrade, nodig hebben. De jongeren gaan tijdens hun stage dus echt onderzoek doen in de gemeente en aan de slag met de vragen: welke voorzieningen zijn er en waar is nog meer behoefte aan? Ik ben zelf hier geboren. In Kerkrade en omgeving rust een enorm taboe op armoede onder jongeren. Door JAZ hopen we dit te doorbreken. De jongeren die in JAZ zitten, laten wij vrij in wat zij willen onderzoeken en hoe ze het willen doen, we begeleiden hen op afstand, waar nodig.”

Hoe blijf je in contact met de jongerenraad?

“Het contact met jongeren vinden we ontzettend belangrijk. Vanuit de gemeente worden Frank Ramakers en ik projectleider, we zijn hun aanspreekpunt. De stage voor de gemeente/JAZ duurt in totaal 10 maanden, maar elke keer komen er 4 nieuwe jongeren bij en blijven 4 ‘oude’ jongeren zitten. Daardoor is er altijd een vaste kerngroep. Dit vinden wij belangrijk, omdat je zo niet elke keer opnieuw moet beginnen.

Wat is jouw rol in JAZ?

“Mijn doel is om erachter te komen hoe we alle kinderen/jongeren die te maken hebben met armoede in Kerkrade en omgeving kunnen bereiken. En hoe kunnen we ze helpen? Veel van onze jongeren zitten op het voortgezet onderwijs in Heerlen en Landgraaf. Zeker op middelbare scholen valt nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het geven van workshops op scholen. Hoe kunnen we die jongeren daar bereiken? Daar kan JAZ iets in betekenen. De jongeren in de raad zijn peer educators en de spreekbuis. Zij zijn voor ons de brug tussen jongeren en gemeenten.”

Michelle Korbmacher (19) jaar oude en ex-deelnemer Speaking Minds. Zij heeft Nicolle ontmoet tijdens een conferentie over armoede in Utrecht. Hierna is Michelle betrokken geraakt bij de opstart van JAZ.

Waar heeft Michelle (al) aan kunnen bijdragen?

“Michelle is ontzettend waardevol voor de gemeente. Ik heb haar leren kennen tijdens de APS Jaarconferentie (De Aanpak van Problematische Schulden) in Utrecht. We moesten toen beiden terug naar Kerkrade met de trein en hebben 2.5 uur gepraat over wat jongeren die te maken hebben met armoede in Kerkrade nodig hebben. Michelle heeft zelf ook te maken gehad met armoede en kon als ervaringsdeskundige al heel veel vertellen. Michelle ziet net als ik kansen en mogelijkheden voor jongeren, alleen zij staat vanwege haar leeftijd net iets dichter bij de doelgroep.”

De kracht van Michelle is dat ze spreekt namens Michelle. Zij kan haar wereld makkelijk verbinden met onze wereld. Michelle wordt in het voortraject helemaal meegenomen. De bestuurlijke en ambtelijke kant krijgt zij ook mee. Michelle is daarnaast enorm goed in het enthousiasmeren van jongeren en staat ook dichter bij de jongeren.

Michelle: “Ik vereenvoudig het voor de jongeren, ik spreek de taal van hen en kan daarom makkelijk communiceren met de jongeren die in de jongerenraad komen.”

Wat vind jij belangrijk in jouw werk met jongeren?

Ik wil hen betrekken bij gemeentelijk beleid dat over hen gaan, samen met collega Frank Ramakers. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat jongeren zelf groeien, vooral binnen JAZ. Ik wil dat het aan hun persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde bijdraagt en aan een stukje zelfstandigheid.

Waar wil jij naartoe werken als armoederegisseur op het gebied van jongeren?

“De jongerenraad moet een vanzelfsprekend iets worden. We hebben een aantal organen die advies willen geven, maar we hebben/hadden nog niets voor jongeren. Dat moet anders en ik ben blij als de jongerenraad straks een begrip is en dat hun adviezen ook door de gemeente mee worden genomen in beslissingen. Je ziet bijvoorbeeld dat het verhaal van Michelle aanslaat en dat de gemeente ook echt naar haar luistert. Je kunt 10 websites raadplegen of enquêtes laten invullen, maar persoonlijke verhalen werken uiteindelijk toch beter.”­

Wanneer hopen jullie te starten met JAZ?

“Ons streven is september 2018.”