De gemeente Maastricht heeft samen met het ROC Leeuwenborgh meegedaan met het project Speaking Minds. Tien weken lang heeft een groep jongeren van de opleiding Welzijn, Maatschappelijke Zorg nagedacht over een armoedevraagstuk in de gemeente. Harm Mulder is opleidingsmanager en betrokken geweest bij het project. René Peppels is docent van de groep jongeren. Beiden vertellen vanuit hun rol de toegevoegde waarde van dit project voor scholen.

Waarom hebben jullie gekozen om dit project met niveau 3/4 te doen? 

René Peppels – “We hebben gekozen om onze eerste jaar Maatschappelijke Zorg studenten aan Speaking Minds mee te laten doen omdat zij hierdoor leren om creatief te zijn, te denken in oplossingen en veel moeten samenwerken. We hebben het project ingebed in het vak Burgerschap en Maatschappij, daar past het perfect tussen.”

Hebben jullie vaker dit soort projecten gedaan? 

Harm Mulder – “In het verleden hebben we ook het project ‘No Credit, Game Over’ gedaan en dit paste goed in ons beleid. Speaking Minds is ook meer naar buiten gericht en de uitvoering is erg praktisch. Dit is ook waarom Speaking Minds ons erg aansprak.”Maastricht slotbijeenkomst interview LEA

Wat is de toegevoegde waarde van Speaking Minds? 

Harm Mulder – “Het sterke aan Speaking Minds vind ik dat er echt iets wordt gedaan met hun adviezen. De gemeente gaat onderzoeken wat ze met de adviezen kunnen doen. Een aantal maanden later is er een terugkoppeling bijeenkomst gepland en daarin vertelt de gemeente wat ze met de adviezen gedaan hebben en/of nog gaan doen. Daarnaast zie je dat de studenten zich bij de slotbijeenkomst serieus genomen voelen. De wethouder was ook bij de slotbijeenkomst aanwezig, dat heeft echt effect op de studenten gehad.”

René Peppels – “Het project past erg goed bij het vak Burgerschap en Maatschappij. Je participeert, onderneemt, onderzoekt, interviewt, werkt in groepen en je zit op een andere plek dan op school. Ze zijn 10 weken lang met (lokale) politiek en de maatschappij bezig. Daarnaast leren ze ontzettend goed denken in oplossingen. Een mooie bijkomstigheid: roostertechnisch paste het perfect in het curriculum.”

“We hebben de leerlingen niet heel erg voorbereid, behalve kort te vertellen wat het project inhoudt. Het moest hen ook overkomen. Het is ook een heel geschikt project voor de opleiding Maatschappelijk Zorg. Buiten dat een aantal jongeren zelf met armoede te maken heeft, is dit ook de doelgroep waar ze later waarschijnlijk mee gaan werken.”

“Het project past erg goed bij het vak Burgerschap en Maatschappij. Je participeert, onderneemt, onderzoekt, interviewt en werkt in groepen.”

Hebben jullie het idee dat ze zich door het project serieus genomen voelen door de (lokale) politiek?  

René Peppels – “Tijdens de slotbijeenkomst kregen ze steeds meer vertrouwen dat er iets met hun adviezen wordt gedaan. De leerlingen hadden in één van hun adviezen een T-shirt ontworpen, waarmee de gemeente Maastricht gerichte promotie kan doen. De gemeente was zo enthousiast, dat alle leerlingen een hoodie (trui) krijgen. Wat ik ook leuk vond om te zien was hoe enthousiast ze tijdens het project waren én bleven. Op een gegeven moment moesten ze thema’s maken, ik heb ze nog nooit zo hard zien werken. Daarnaast was het percentage afwezigheid bijna nihil.”

Harm Mulder – “Een bijkomend effect van het project is dat we nieuwe contacten binnen de gemeente op hebben gedaan, die we goed warm kunnen houden. Al met al waren het een geslaagde 10 weken.”