In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Kerkrade 10 weken lang meegedaan aan het project Speaking Minds. Nu, een half jaar later, interview ik Frank Ramakers, beleidsmedewerker Welzijn voor Jeugd bij de gemeente Kerkrade. Ik vraag hem naar zijn ervaringen met het project Speaking Minds**, wat de gemeente met de adviezen van de jongeren heeft gedaan en hoe hij de toekomst ziet.

Waarom trok Speaking Minds Kerkrade aan?

“Omdat de gemeente Kerkrade ontzettend met deze doelgroep te maken heeft. We hebben veel jongeren in Kerkrade die te maken hebben met armoede en dit is een doelgroep die ontzettend veel aandacht verdient en waar we als gemeente ook naar moeten luisteren. Om een voorbeeld te geven: van de 46.000 inwoners hebben bijna 1800 inwoners een uitkering. Kerkrade is van oudsher een mijnenstad en door de generaties heen is het opleidingsniveau van Kerkrade niet heel hoog. Daarnaast hebben we ook pech qua geografische ligging. Wat wel mooi is aan Kerkrade, is de Rotterdamse mentaliteit, vertelt Frank. De ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit.”

“Het mooiste vond ik de emotionele groei die de jongeren samen met de gemeente heeft doorgemaakt.”

Wat waren de verwachtingen van Speaking Minds?

“De verwachting was: laat jongeren over het beleid meedenken. De hulpvraag van de gemeente Kerkrade was dan ook: wat hebben jongeren die in armoede zitten nodig? Speaking Minds heeft absoluut aan die verwachtingen voldaan. Het project was ontzettend goed en waardevol voor de gemeente Kerkrade. Wat ik het mooiste vond? De emotionele groei die de gemeente samen met de jongeren heeft doorgemaakt.”

Frank was bijna elke bijeenkomst aanwezig; hij vond het belangrijk om als beleidsmedewerker fysiek aanwezig te zijn om zo betrokken mogelijk te blijven. In totaal bestaat het project uit 10 bijeenkomsten van +- 3 uur.

“Tussen bijeenkomst 1 en bijeenkomst 10 zag ik grote veranderingen: jongeren voelden zich steeds meer betrokken bij het project, zagen de noodzaak van een goed advies én ze stelden zich meer open.”

“Als je emotioneel met elkaar groeit, worden de adviezen inhoudelijk ook beter.” Frank vertelt dat de jongeren tijdens één van de bijeenkomsten ook een bezoek hebben gebracht aan de voedselbank. Dit maakte volgens hem ook veel indruk op hen, waardoor zij ook steeds meer de meerwaarde van het project zagen.

– Tekst gaat verder onder de video – 

 

Wat hebben jullie praktisch met de adviezen gedaan?

“Eén van de adviezen was: Laat de jongeren iets betekenen in de gemeente en richt hiervoor een jongerenraad op. Nadat Speaking Minds afgelopen was, hebben wij contact gehouden met het Arcus College, waar de jongeren van het project vandaan kwamen. We hebben samen gekeken naar een juiste verduurzaming.” Het Arcus College gaat nu een stage aanbieden voor tweede- en derdejaars leerlingen. Zij krijgen de kans om een jaar lang stage te lopen bij de gemeente. Diegene die stage lopen, zitten automatisch in een jongerenraad én lopen mee met één van de jongerenwijkteams.

“Het contact met het Arcus College is te danken aan Speaking Minds. De slotbijeenkomst, waarin de jongeren de adviezen presenteerden aan de wethouder en de gemeente hebben wij bewust laten plaatsvinden bij het Arcus College. Hierna zijn we met elkaar in contact gebleven en hebben we de stage ontwikkeld.”

Tijdens de stage gaan de jongeren in de jongerenraad de drie andere adviezen uitwerken:

  • Maak armoede bekend. Geef workshops op scholen en maak armoede bespreekbaar. Jongeren krijgen zo al genoeg informatie, mochten ze dit later nodig hebben. Zo kunnen jongeren dan sneller hulp krijgen. Zet ervaringsdeskundigen in om workshops te geven.
  • Bied een luisterend oor. Een telefoonnummer van de gemeente Kerkrade waar jongeren anoniem naar toe kunnen bellen of appen met hun hulpvraag. Aan de andere kant van de telefoon is er een ervaringsdeskundige of maatschappelijk werker, die de jongeren kan helpen en advies kan geven. Zo voelen de jongeren zich gehoord.
  • Reik de jongeren hulp aan. Geef jongeren steun en laat hen weten waar ze naar toe kunnen voor hulp via social media, posters en flyers. Zorg voor een duidelijke site en gebruik Facebook, daar bereik je veel jongeren mee. Zorg dat de posters en flyers overal worden verspreid, maar vooral op scholen. De jongerenraad kan hier ook voor worden ingezet.

– Het ondertekenen van het convenant voor de stageplaatsen – 

 

Als laatste vraag: heeft u, de gemeente Kerkrade, nog feedback voor het project?

“Ik vond en vind het een ontzettend mooi project, waarbij ik heel goed samen heb kunnen werken met de projectmedewerker vanuit Speaking Minds. Mijn enige feedback is: houd het klein, maak het niet te groot, want het concept is goed.”

**Speaking Minds is een project van Save the Children, Defence for Chilren en Stimulansz. Wij koppelen jongeren aan gemeenten om samen 10 weken lang na te denken over het gemeentelijke armoedebeleid. De jongeren komen vervolgens met een gericht advies voor de gemeente.