Landelijke trajecten2018-06-05T11:40:40+00:00

Start Landelijke trajecten Speaking Minds

Hoe bestrijdt het Rijk armoede en op welke manier kan het Rijk nog beter inzetten op wat jongeren in armoede het hardste nodig hebben? Deze vraag stond centraal staan in het eerste landelijke traject van Speaking Minds dat in februari van start ging. Speaking Minds heeft middels een landelijk traject een dialoog tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en jongeren van het MBO tot stand gebracht waarin de jongeren gaan mee konden denken en praten  over het landelijke armoede- en schuldenbeleid.

In het landelijke traject van Speaking Minds hebben jongeren van het Arcus College in Heerlen en het Zadkine College in Rotterdam advies uitgebracht over een actuele beleidsvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder begeleiding van de Speaking Minds trainers hebben zij, net als in de gemeentelijke trajecten, tien weken lang aan de slag gegaan met een beleidsvraagstuk dat te maken heeft met jongeren in armoede in Nederland.

Tijdens het traject zijn de jongeren in gesprek gegaan met beleidsmedewerkers van het ministerie in Den Haag. Zij bezochten verschillende organisaties die zich bezig hielden met jongeren in armoede in Nederland en hebben onderzoek gedaan onder leeftijdsgenoten. Al deze informatie gebruikten ze om een goed advies uit te brengen. Aan het einde van het traject presenteerden zij dit advies aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark en aan de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie en aan geïnteresseerde organisaties.

Via deze samenwerking wordt de positie van jongeren die een grotere kans hebben om op te groeien in een huishouden met een laag inkomen versterkt en kan sociale uitsluiting worden tegengegaan. Daarnaast kunnen de wensen en behoeften van de doelgroep vertaald worden naar een meer inclusief en effectief landelijk armoedebeleid.

Bekijk hier het verslag van de landelijke slotbijeenkomst en de adviezen die gegeven zijn aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.