Ard: ‘Van dit soort projecten moeten er meer komen’

Ard Kooistra is docent aan het PRO Emmen en heeft twee keer een groep leerlingen begeleid tijdens de Speaking Minds projecten die in Emmen hebben plaatsgevonden.

Hoe zijn jullie als PRO Emmen bij Speaking Minds gekomen?

Via de gemeente Emmen zijn we in contact gekomen met Speaking Minds. Eerst kwam Marjolein, een trainer van het project, bij ons langs om te kijken of het praktijkonderwijs wel geschikt was voor een Speaking Minds traject. Na wat gesprekken en aanpassingen in het traject bleek dit zo te zijn en hebben we als school besloten om mee te doen. Met de eerste groep hebben we een traject gedraaid met het thema armoede en schulden en de tweede groep heeft een traject uitgevoerd met thema’s over verschillende maatschappelijke onderwerpen zoals gezond eten.

Waarom hebben jullie besloten om aan het project deel te nemen?

Omdat we onze leerlingen de kans gunnen om mee te denken en te praten over belangrijke maatschappelijke onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De leerlingen van het praktijkonderwijs komen uit verschillende leefmilieu’s waardoor ze vaak goede oplossingen kunnen aandragen voor de sociale problemen in de gemeente. Ook willen we als school bijdragen aan een verbetering aan de verbinding tussen de jongeren en de gemeente, en wij vinden het Speaking Minds project goed passen binnen ons lesprogramma van Burgerschap.

Wat waren de verwachtingen van jou en de school voordat jullie aan Speaking Minds begonnen?

Dat leerlingen ervan bewust worden dat ze een stem hebben en dat de weg naar het gemeentehuis niet moeilijk hoeft te zijn om iets voor elkaar te krijgen. De eerste keer had ik weinig verwachtingen, omdat je van tevoren niet goed kan zeggen hoe leerlingen op het project reageren of hoe de adviezen uitpakken. Echter, na het eerste traject waren de leerlingen, wij als school en de gemeente zeer positief over het project. Er wordt zelfs een advies uitgevoerd. Ik ben van mening dat dit soort projecten vaker moeten gebeuren.

Hoe heb jij zelf de groep voorbereid op Speaking Minds?

Ik heb ze verteld over het project, de organisaties die erachter zitten, wat het inhield en waarom het een belangrijk project is: het is belangrijk om je mening te kunnen geven en dat geven we onze leerlingen graag mee. Doordat ik ook betrokken was bij de eerste groep kon ik de tweede groep goed voorbereiden. De leerlingen reageerden erg enthousiast, omdat ik kon vertellen dat de groep van vorig jaar een advies heeft uitgebracht dat ook echt uitgevoerd gaat worden.

Hoe is het eerste traject verlopen? En wat vond je van de resultaten en de terugkoppeling?

Heel erg goed, de leerlingen kwamen met leuke adviezen en er wordt er zelfs één uitgevoerd. De leerlingen hadden bedacht dat de moestuin van de school groter moest worden en uitgebreid met appel- en perenbomen bijvoorbeeld, en dat de oogst hiervan gratis klaarligt voor de leerlingen in de kantine.

Voelen de jongeren zich serieus genomen door de gemeente?

Ja zeker! Het ligt er wel aan hoe de groep begeleid wordt en dat doet Marjolein, onze trainer, erg goed. Ze is flexibel, denkt goed mee en gaat echt met de jongeren in gesprek. Dit soort trajecten stimuleert ook de zelfstandigheid van de jongeren. Als je adviezen bedenkt en je presenteert het bij een wethouder, dat is niet niks. Vanwege het terugkoppelingsmoment dat door de gemeente gegeven wordt, voelen jongeren zich echt serieus genomen.

Voor welke groep/lesniveau vind jij Speaking Minds een geschikt project?

Vanaf praktijkonderwijs tot gymnasium niveau. Ik heb gemerkt dat onze leerlingen van het praktijkonderwijs adviezen kunnen geven vanuit hun eigen ervaringen. Daarnaast zullen er ook jongeren van andere schooltypen zijn die beleidsmatig de thema’s verder kunnen uitwerken.

Dit project is nu gedaan met 2 groepen van het PRO Emmen maar zou je dit project ook kunnen toepassen binnen het gehele MBO?

Ja zeker wel, het project geeft jongeren een stem en de kans om hun eigen mening te geven.

Je gunt jongeren dat zij hun mening kunnen geven, ongeacht het lesniveau.

In welk vak zou jij het project inbedden?

Het project past goed bij ‘Burgerschap en Maatschappij’, dat zeker. Maar ik zie het ook wel terugkomen in het vak Nederlands.

Wat zou je als feedback willen meegeven aan Speaking Minds?

Zoals wij met Speaking Minds het traject hebben neergezet, is het perfect voor het praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen de opbrengsten opnemen in hun portfolio. Doordat we Speaking Minds voor onze school hebben aangepast, past het perfect bij ons lesprogramma. Mijn advies? Doe dat ook met andere praktijkonderwijs scholen, het is van meerwaarde voor de leerlingen.