Youri – Voorheen stond ik aan de zijlijn, nu onderneem ik actie!

Youri is 23 jaar oud en woont in het zuiden van Limburg in een dorpje genaamd Groot-Genhout. Vorig schooljaar (februari 2017) is hij begonnen met Speaking Minds als een keuze onderdeel van zijn opleiding bij het Arcus College. Dit beviel zo goed, dat hij daarna besloot om ambassadeur te worden. Youri heeft tijdens het project met zijn groep advies uitgebracht aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“Armoede betekent voor mij het absolute gebrek aan geld. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn: van ziek of depressief thuis zitten tot gewoon geen werk in je werkveld weten te vinden.”

Wat waren jouw verwachtingen voordat je aan het project begon?
“Voordat ik begon aan dit project had ik niet het idee iets te kunnen betekenen, maar nadat we uitleg hadden gekregen van onze leerkracht Ank, sprak het project mij direct aan. Ank vertelde namelijk dat we niet zomaar iets gingen doen, maar dat we advies mochten geven aan het Ministerie. Hierdoor heb ik gekozen voor Speaking Minds.”

Heb jij zelf óf ken je iemand in je omgeving die te maken heeft met armoede- of schulden?

“Ja, het gezin waarin mijn vriendin woont. Mijn vriendin werd geboren toen haar moeder 16 jaar oud was, dit resulteerde al snel in een uithuisplaatsing door de kinderbescherming waardoor ze bij haar oma is opgegroeid. Nu, jaren later, zijn haar vader en moeder nog steeds samen en hebben ze nóg 3 kinderen gekregen. Haar vader is ziek (chronische longziekte COPD) en kan hierdoor niet werken. Doordat hij werkeloos werd, is hij begonnen met drinken waardoor hij aan alcohol verslaafd is geraakt. Haar moeder is ook getroffen door ziekte (Fibromyalgie & Bechterew) waardoor zij ook aan huis gebonden is. De andere 3 kinderen hebben het daardoor ook niet breed.”nd uit te geven aan alcohol voor haar vader, hierdoor springen wij regelmatig financieel bij om eten te kopen voor het gezin.”

Krijgen jullie hier hulp bij van buitenaf, van familie of vrienden?

“De moeder van mijn vriendin kiest er regelmatig voor om de laatste euro’s in de maa

“Wij krijgen geen hulp van buitenaf; we geven onze eigen verdiende geld hieraan uit. We springen bijna iedere maand bij, eigenlijk elke laatste week voordat de uitkering van haar ouders weer binnenkomt. We zijn meerdere keren in gesprek gegaan met de moeder van mijn vriendin. Zij geeft wel aan te willen werken, maar omdat ze arbeidsongeschikt is, kan ze dit helaas niet.”

Jij hebt natuurlijk advies gegeven aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar vind jij dat je bij jouw gemeenten moet kunnen aankloppen bij dit soort situaties?

“De gemeente zou het gesprek aan kunnen gaan met het gezin, zodat er misschien wordt ingezien dat er echt hulp nodig is, maar helaas is er tot nu toe vanuit de gemeente geen begrip voor de situatie. Via Speaking Minds is dit ook niet gelukt, omdat we advies gaven aan het Ministerie. De gemeente Heerlen was wel betrokken bij dit advies, maar doordat mijn vriendin in een heel ander gedeelte in Limburg woont (Sittard-Geleen), hebben we de thuissituatie van mijn vriendin daar niet kunnen aankaarten.”

Weet jij nu wel beter waar je in de gemeente terecht zou kunnen als je te maken hebt met armoede en schulden?
“Ja, dat wel. Door Speaking Minds weet ik nu precies waar ik terecht kan met al mijn financiële problemen. Om een voorbeeld te noemen: we hebben nu een tijdelijke verhoging van de uitkering aangevraagd zodat het gezin naar een fatsoenlijke situatie toe kan werken. Een situatie waarin moeder medicatie kan ontvangen en wel kan gaan werken. Dat kan nu niet doordat er gebrek aan geld is voor medicatie die niet wordt vergoed, waardoor haar moeder niet kan werken met de ziekte die zij heeft. Dit proces duurt wat langer door het invullen en aanvragen van een aantal papieren, maar hopelijk wordt dit uiteindelijk wel goedgekeurd. Voorheen wist ik niet dat deze regeling bestond en wat je precies kon aanvragen. Ik ben vanuit school en de gemeente Heerlen geholpen om te weten waar zij financieel nog meer recht op hebben.”

“Door Speaking Minds sta ik niet meer aan de zijlijn, maar ben ik overgegaan tot actie.”

Heeft Speaking Minds jou anders tegen armoede- en schulden aan doen kijk?

“Ja, ik heb door Speaking Minds een ander perspectief gekregen op armoede en schulden. Voorheen stond ik aan de zijlijn, nu ben ik overgegaan tot actie. Ik voel nu ook dat ik verandering kan brengen. Ik wil mijzelf bijvoorbeeld verkiesbaar stellen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit hier wil ik proberen armoede en schulden in mijn gemeente te bestrijden. Wie weet ben ik op een dag wel Tweede Kamerlid.”

Heeft Speaking Minds jou op bepaalde vlakken, manieren geholpen?

“Het spreken voor een grote groep mensen heb ik nooit echt goed gekund, maar dankzij Speaking Minds heb ik laatst op het Divosa Congres óp het podium mijn verhaal gedaan voor een groep van ongeveer 100 tot 150 personen (zoveel leken het er voor mij in ieder geval).”

“Na het project besefte ik dat ik graag actief wil blijven met het onderwerp armoede en schulden. Daarom doe ik nu ook onderzoek of ik mij kan aansluiten bij een lokale politiek partij om meer te kunnen betekenen. Er hebben namelijk veel meer jongeren te maken met armoede en schulden dan dat nu bekend is. Ik kan hen zeker helpen en advies geven over hoe om te gaan met schulden en hoe uit de schulden te blijven. Ik wil graag meer jongeren hierbij helpen.”

Ik wil verder nog iets kwijt aan iedereen die dit leest, volwassen of jongeren.

“Is er een mogelijkheid om Speaking Minds in jouw omgeving te betrekken? GA DEZE UITDAGING AAN! Jongeren voelen zich gehoord. Voor jongeren: Is Speaking Minds een keuze onderdeel op school? KIES HIERVOOR! Je krijgt hier een enorme voldoening van en je krijgt het gevoel dat je echt in contact staat met de mensen die werken bij de landelijke overheid of gemeente.”

“Ik vond het ontzettend leuk om mee te doen aan dit project. Mijn mening werd overal gerespecteerd en er werd serieus naar mij geluisterd.”