Je hebt een goed idee hoe het beter kan in jouw woonplaats: het fietspad voor je huis is gevaarlijk, het park moet worden opgeruimd, of het centrum moet echt worden opgeleukt. Je kan het vertellen aan je ouders, aan je leraren op school, of aan je vrienden, maar uiteindelijk zal dat weinig veranderen. Als je echt iets veranderd wilt hebben, zal je de politiek moeten beïnvloeden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is veel gemakkelijker dan veel mensen denken!

Meepraten met de politiek – Hoe dan?!

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat jij, als inwoner en burger van Nederland, het recht hebt om mee te praten over het bestuur van het land. Iedereen boven de 18 jaar mag stemmen tijdens de verkiezingen of zichzelf verkiesbaar stellen, maar ook als je jonger bent heb je het recht om mee te praten. Hieronder kun je lezen hoe je dit kunt doen.

1) Stem of stel jezelf verkiesbaar tijdens verkiezingen

Tenminste eens per vier jaar vinden er landelijke verkiezingen plaats, soms ook vaker. Daarnaast zijn er de gemeenteverkiezingen, de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Als je ouder bent dan 18 kun je mee beslissen wie van de verkiesbare kandidaten het meest geschikt is. Als je jonger bent dan 18 zal je nog even moeten wachten.

2) Word lid van een politieke partij

Er zijn meerdere politieke partijen in Nederland die elk een bepaalde visie hebben voor het land. Als je lid bent van een politieke partij kan je de politiek van binnenuit beïnvloeden. Dit kan ook als je nog jonger bent dan 18 jaar. Bijna alle partijen hebben jongerenorganisaties waar je lid van kan worden, bijvoorbeeld de JOVD van de VVD of Rood van de SP.

3) Schrijf politici aan

Politici zijn over het algemeen goed te bereiken en zij zijn vaak erg benieuwd hoe mensen in Nederland denken over politieke zaken. Ze zitten tenslotte namens het volk in het parlement. Hun emailadres staat op de website van de Tweede Kamer dus je kunt gerust een Kamerlid aanschrijven.

4) Probeer een demonstratie op te zetten

Als je demonstreert ben je openlijk jouw mening aan het verkondigen over het beleid van het kabinet. In veel gevallen worden demonstraties georganiseerd door organisaties zoals vakbonden of politieke partijen. In sommige gevallen trekken demonstraties ook media aandacht.

5) Petitie

Een petitie is een verzoek of oproep aan het kabinet waarmee je jouw mening kan geven over het beleid. Je moet dit schriftelijk aanmelden bij de Tweede Kamer waarna de aanbieding van de petitie op de lijst van ingekomen stukken wordt geplaatst. Daarna besluit een commissie of, en zo ja, wanneer de petitie kan worden aangeboden. Het is vrij lastig om dit voor elkaar te krijgen, maar als het lukt heb je een hele sterke oproep aan de politiek waar ze ook gehoor aan moeten geven. Meer informatie over het aanbieden van een petitie vind je hier: http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/petitie

6) Burgerinitiatief

Als laatste is er het burgerinitiatief. Aangezien politici het land besturen namens het volk is het belangrijk dat burgers de mogelijkheid hebben om onderwerpen op de agenda te zetten. Dit kun je op gemeente niveau maar ook op landelijk niveau doen. De onderwerpen kunnen van alles zijn, maar het moet wel een onderwerp zijn dat niet is besproken in de laatste twee jaar en het mag niet in strijd zijn met de wet. Ook moet je medestanders vinden voor een burgerinitiatief. In sommige gemeenten heb je maar 100 handtekeningen nodig maar voor de Tweede Kamer maar liefst 40.000 handtekeningen. Meer informatie over het opzetten van een burgerinitiatief vind je hier:

7) Tips om beter te lobbyen

Lobbyen is een duur woord voor het beïnvloeden van de politiek, ofwel het kenbaar maken van je mening en politici proberen te overtuigen van jouw standpunt.

  1. Praat met zoveel mogelijk mensen en kijk of je medestanders kunt vinden.
  2. Verzamel informatie en zorg voor goede argumenten.
  3. Denk mee met de gemeente. Zeg niet alleen dat iets niet klopt maar leg ook uit hoe het beter kan.
  4. Ga het gesprek aan en lobby.
  5. Voer actie.
  6. Organiseer een bezoek van gemeenteraadsleden.

Heb jij nog een super goeie tip? Laat dan een reactie achter onder dit artikel!