Jongeren in gesprek met beleidsmakers op het ministerie

Tijdens het derde landelijke Speaking Minds traject zijn jongeren in gesprek gegaan met beleidsmakers van ministeries in Den Haag. Daarvoor kwamen jongeren van het Noorderpoort College uit Stadskanaal en van het Summa College uit Eindhoven op donderdag 28 februari naar Den Haag. Aan de jongeren is de vraag gesteld: ‘Hoe kan ervoor gezorgd worden dat jongeren in armoede en/of schulden zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van beweging en gezondheid?’

Tijdens de ‘gesprekstafels’ is er gebrainstormd en er zijn persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Zowel de jongeren als de beleidsmakers waren positief over de uitkomsten. Zo lieten de jongeren weten: ‘Super zinvol.’ ‘Je leert verder kijken en denken dan dat je normaal doet.’ ‘Goed en erg leerzaam. Het was goed om met zijn allen te brainstormen.’

Beleidsmakers reageerden ook enthousiast: ‘Heel interessant, veel ideeën en meningen gehoord. Leuk dat jongeren bij deze onderwerpen worden betrokken.’ ‘Zeer goed, de jongeren kunnen zo hun stem laten horen aan de mensen die er iets aan kunnen doen.’

Over een aantal weken zullen de leerlingen hun adviezen presenteren aan vertegenwoordigers van de ministeries van ’Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, ‘Onderwijs en Wetenschappen’ en ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.