Gesprekstafels 3de landelijke Speaking Minds traject

Afgelopen donderdag, 28 februari, hebben jongeren van het Noorderpoort College uit Stadskanaal en het Summa College uit Eindhoven gesprekken gevoerd met beleidsmakers als onderdeel van het derde landelijke Speaking Minds traject. Aan de jongeren is de volgende beleidsvraag gesteld: ‘Hoe kan ervoor gezorgd worden dat jongeren in armoede en/of schulden zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van beweging en gezondheid?’

Zowel de jongeren als de beleidsmakers hebben de gesprekstafels op het ministerie in Den Haag positief ervaren. Zo lieten de jongeren weten: ‘Super zinvol.’ ‘Je leert verder kijken en denken dan dat je normaal doet.’ ‘Goed en erg leerzaam. Het was goed om met zijn allen te brainstormen.’

En zo gaven beleidsmakers aan: ‘Heel interessant, veel ideëen en meningen gehoord. Leuk dat jongeren bij deze onderwerpen worden betrokken.’ ‘Zeer goed, de jongeren kunnen zo hun stem laten horen aan de mensen die er iets aan kunnen doen.’

Over een aantal weken zullen de leerlingen hun adviezen presenteren aan vertegenwoordigers van de ministeries van ’Sociale Zaken en Werkgelegenheid’, ‘Onderwijs en Wetenschappen’ en ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.