Wat Speaking Minds voor gemeenten kan betekenen

Bent u benieuwd of jongeren in uw gemeente de weg naar de schuldhulpverlening of de voorzieningen voor mensen in armoede weten te vinden? Komt u gemakkelijk in contact met jongeren die zich buiten de samenleving opstellen? Is het armoede- en schuldenbeleid in uw gemeente afgestemd op wat jongeren nodig hebben? Het project Speaking Minds helpt u om deze vragen beantwoord te krijgen.

Speaking Minds geeft jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schulden beleid. Het betrekken van de doelgroep zorgt voor aanbod op maat en voor een betere toegang tot bestaande voorzieningen. Het gebeurt nog vaak dat de gemeente een goed aanbod heeft voor jongeren, maar dat zij dit niet kunnen vinden omdat de boodschap en/of het communicatiekanaal niet op hen is afgestemd.

Een Speaking Minds traject levert een gemeente veel op, zoals het in contact komen én blijven met de doelgroep jongeren. Vooral de jongeren die in armoede of met schulden leven. Door Speaking Minds ontdekken gemeenten wat de jongeren in hun regio belangrijk vinden, waar ze naartoe gaan, wat ze nodig hebben en wat een belangrijke rol in hun leven speelt. Gedurende het traject wordt er een dialoog gevoerd tussen gemeentelijke beleidsmakers en jongeren volgens een erkende methode van jongerenparticipatie.

‘De jongeren zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.’
– Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak van gemeente Utrecht –

Unieke elementen van Speaking Minds zijn:

  • Een kinderrechtenworkshop voor beleidsmakers.
  • Advies vanuit de jongeren over een actuele beleidsvraag van de gemeente.
  • Een duurzame dialoog tussen de gemeente en de jongeren.

Elk traject begint met een kick-off bijeenkomst. Gedurende tien bijeenkomsten werken de jongeren vervolgens aan hun advies dat zij in de slotbijeenkomst aan de wethouder presenteren. Bij enkele bijeenkomsten zijn de beleidsmakers aanwezig.

‘Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichterbij elkaar te brengen en samen na te denken over het armoedebeleid.’
– Javier Cornelissen, Wethouder van gemeente Almelo –

Dus, bent u geïnteresseerd in een duurzame dialoog met moeilijk bereikbare jongeren?

Doe dan mee aan Speaking Minds!!

 

Bekijk hier de adviezen van de vorige trajecten.