Hulp nodig? Bel de schuldhulplijn

Adviesposter gemaakt door de jongeren

Het hebben van schulden is niet iets waar je mee te koop loopt. Toch kun je er behoorlijk door in de problemen raken als je er op jonge leeftijd al mee te maken krijgt. Een groep Speaking Minds deelnemers vroeg zich af: ‘Wat als je hulp en advies kunt vragen via een speciale telefoonlijn?’ Ze brachten een advies uit aan de staatssecretaris. Mede dankzij hun inbreng kunnen ook jongeren binnenkort anoniem voor vragen en advies terecht bij de ‘schuldhulplijn’.

Volgens schattingen van het ministerie van Sociale Zaken hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland te maken met problematische schulden. Staatssecretaris Tamara van Ark vroeg aan 40 leerlingen van het Noorderpoort college uit Stadskanaal en het Summa college uit Eindhoven om via Speaking Minds te onderzoeken wat het ministerie zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat jongeren minder schulden maken. De deelnemers gingen op onderzoek uit. Ze hielden een enquête, spraken met deskundigen van het ministerie en van organisaties die mensen helpen die in de schulden zitten.

De jongeren kwamen met een aantal adviezen. Zo vinden ze dat er in het onderwijs meer aandacht moet komen voor de onderwerpen geld, schulden en armoede. Ze pleiten voor een standaard stagevergoeding, zodat leerlingen ook tijdens hun stage een inkomen hebben. En ze kwamen met het idee van de ‘schuldhulplijn’, een variant op de kindertelefoon. Jongeren kunnen daar anoniem informatie en advies krijgen van deskundigen. Ook de SP-fractie in de Tweede Kamer was een voorstander van zo’n telefoonlijn en Jasper van Dijk diende een motie in over de schuldhulplijn ‘115, schuld te lijf’. Binnenkort opent het nummer 0800-8115, waar mensen anoniem hun verhaal kunnen doen.

Campagne – Kom uit je schuld

De landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ die onlangs van start ging moet het taboe op het maken en hebben van schulden verder doorbreken. Vorig jaar kwam de staatssecretaris al met het ‘Actieplan brede schuldenaanpak’. Daarin stonden 40 maatregelen. Er moet beter worden samengewerkt, zodat mensen die met schulden te maken krijgen eerder in beeld komen bij organisaties en instanties. De regels rond het verstrekken van kredieten worden strenger. En het moet duidelijker zijn voor mensen waar ze recht op hebben als ze in de schulden zitten. Gemeenten en organisaties startten daarom verschillende projecten en initiatieven. De schuldenproblematiek kwam hierdoor veel hoger op de agenda te staan.

Armoedecijfers Nederland

In Nederland hebben zo’n driehonderdduizend mensen, waaronder veel kinderen en jongeren, te maken met armoede. In veel gevallen weten ze ook wat het betekent om schulden te hebben. Door de schuldhulplijn te bellen kunnen jongeren die hulp zoeken, anoniem aan de bel trekken. Door ze eerder te adviseren en te helpen kan het zijn dat ze minder in de problemen raken. En mochten ze er alleen niet meer uitkomen, dan kunnen ze via de lijn met professionals samen zoeken naar een goede oplossing.