Lokale trainers enthousiast na ‘train de trainer’ traject

“Iedere keer als we een Speaking Minds traject uitrollen in een gemeente krijgen we enthousiaste reacties. Vaak geven ze wel aan dat ze graag ook zelf de kennis en kunde in huis zouden hebben. Daarom bieden we nu ook ‘Train de Trainer’ trajecten aan!’

Marjolein Weidema, een van de trainers van Speaking Minds vertelt enthousiast over hoe het project als een olievlek door Nederland moet gaan. Gemeenten moeten elkaar gaan aansteken met het Speaking Minds virus, vindt ze. Omdat er tot nu toe vier trainers zijn is het lastig om aan alle vraag te voldoen. Door lokale medewerkers van gemeenten en scholen te trainen kan de impact van Speaking Minds vergroot worden.

De eerste lokale trainers lopen al rond. In februari 2018 zijn de gemeenten Heerlen en Kerkrade  gestart met een Train de Trainer traject en daar zijn ze enthousiast. Eerst gaan trainers van Speaking Minds in gesprek met de gemeente en een school om te kijken wat hun ambitie is. Willen zij echt de stem van jongeren meenemen in hun beleid? Zijn ze bereid om hier tijd en geld in te investeren? Als dat zo is gaan de trainers op zoek naar een geschikte persoon, vertelt Marjolein. “Dit kan iemand van de gemeente zijn die affiniteit en ervaring heeft met jongeren en die al weet hoe het is om voor een groep te staan. Maar dit kan ook een jongerenwerker of docent van een school zijn omdat die al gewend is om met jongeren om te gaan en weet hoe je ze moet motiveren en enthousiasmeren.” Kan het een medewerker zijn die nog nooit met jongeren te maken heeft gehad? Dat kan, zeg Marjolein, maar in de praktijk gebeurt dat niet heel vaak. “Je hebt wel bepaalde kwaliteiten en vaardigheden nodig om Speaking Minds tot een succes te maken. Je bent een verbinder tussen de gemeente en de jongeren. Daarnaast moet je flexibel en enthousiast zijn en jezelf ook kwetsbaar op kunnen stellen.”

In eerste instantie loopt de trainer een heel traject van tien weken mee, zodat de Speaking Minds trainers kunnen laten zien hoe ze werken. Ook krijgen ze zo een goed beeld van de methode erachter en leren ze met plezier met elkaar aan de slag gaan om samen na te denken over lokaal beleid.dat jongeren meepraten als het gaat om het maken van beleid. Tijdens het hele traject geven de Speaking Minds trainers feedback en ondersteuning. Ook is er een online platform waar ze materialen vandaan kunnen halen en waarop ze vragen kunnen stellen aan ons of de andere lokale trainers. Als de lokale trainer er klaar voor is kan hij of zij zelf aan de slag. Dat begint bij het contact leggen met scholen en de gemeente en het maken van een planning.

Alle trainers die tot nu toe zijn opgeleid zijn enthousiaste mensen die graag willen dat jongeren betrokken worden bij het maken van beleid, zegt Marjolein. “We zoeken mensen die graag het stokje van ons willen overnemen. Makkelijk is het niet, maar als je enthousiast bent en bereid bent hard te werken en soms door te drammen dan wordt het zeker een succes!”

Voor de gemeente is het een win-win situatie als er lokale trainers komen. Deze personen kennen de gemeente, de school en de maatschappelijke organisaties. Een docent kan vanuit een school vaak heel snel een nieuw traject opzetten. De trainers van Speaking Minds blijven zeker betrokken, legt Marjolein uit.

“We komen in het tweede traject ook nog een aantal keer langs om te ondersteunen en om aanwezig te zijn bij de gesprekken. Ook zorgen we voor verbetering van de methode, nieuwe draaiboeken, andere thema’s en werkboeken. En we gaan trainersdagen organiseren zodat mensen van elkaar kunnen leren en een ander kunnen inspireren. Als dit geen olievlek wordt, dan weet ik het niet meer!”