Speaking Minds LHBTI+

Speaking Minds gaat een pilot draaien op het thema LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse). En gemeente Weert is de eerste pilotgemeente!

Gemeente Weert is al jarenlang Speaking Minds partner op het thema armoede en schulden. Lokaal is er veel enthousiasme om ook met het thema LHBTI+ aan de slag te gaan. Ingrid Willems is beleidsmaker bij het Sociaal Domein en is de kartrekker van het nieuwe traject in samenwerking met het MBO Gilde Opleidingen en Jongerenwerk Punt Welzijn.

De Speaking Minds ingrediënten blijven hetzelfde voor de pilot LHBTI+: praktisch opgeleide jongeren praten, denken en adviseren mee over beleid op onderwerpen die hen aan gaan of die tot nu toe vooral taboe blijven. Zij gaan hierover in gesprek met beleidsmakers en professionals om zo tot nieuwe plannen en ideeën te komen.

Samen met Kenniscentrum Rutgers onderzoekt Save the Children op dit moment hoe de nieuwe methodiek voor het thema LHBTI+ eruit gaat zien. Zo worden er gesprekken gevoerd met jongeren en LHBTI+ organisaties in Weert om te horen wat er lokaal speelt en welke behoeften er zijn. In deze samenwerking worden de krachten gebundeld. Kenniscentrum Rutgers heeft inhoudelijke kennis op het thema seksualiteit en ervaring met methodiekontwikkeling. Save the Children heeft naast ervaring met methodiekontwikkeling, ook veel praktijkervaring met jongeren en participatie.

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI+’ers onder praktisch opgeleide jongeren gemiddeld lager ligt dan bij theoretisch opgeleide jongeren. Het is daarom extra belangrijk om deze groep te betrekken bij het thema. Vandaar dat de methodiek van Speaking Minds zich richt op educatie en voorlichting geven over LHBTI+. Ook gemeenten merken dat er vaak weinig acceptatie is voor LHBTI+. Alleen het hijsen van een regenboogvlag is bijvoorbeeld niet genoeg. Door middel van Speaking Minds gaan zij actief aan de slag met het verbeteren van de acceptatie en de kennis over LHBTI+.

De LHBTI+ methodiek wordt een interessante pilot waarin burgerschap, emancipatie, educatie en ontmoeting samenkomen. Dit leidt hopelijk tot mooie adviezen en een inclusief LHBTI+ beleid.