Speaking Minds gaat meepraten in de Jeugdzorg

Bij Speaking Minds ligt de focus nu nog op het laten meepraten van jongeren op het gebied van schulden en armoedeproblematiek. Maar dat gaat in 2020 veranderen. Niet alleen komt het onderwerp seksualiteit erbij en gaan we daarvoor samenwerken met Rutgers. Ook in de Jeugdzorg is er vraag naar Speaking Minds.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wil de methode van Speaking Minds graag gebruiken voor thema’s uit de Jeugdzorg. Daarom hebben ze ons gevraagd of we onze manier van werken inhoudelijk zouden kunnen aanpassen op de problemen en uitdagingen die in die sector leven. Bij Speaking Minds werden we daar heel enthousiast van.

Impact op taboe onderwerpen

We zijn nu volop aan het onderzoeken welke behoeften jongeren hebben als het gaat om de Jeugdzorg. We voeren gesprekken met medewerkers van bestaande initiatieven om te kijken op welk gebied we aanvullend kunnen zijn om zoveel mogelijk dubbelingen te voorkomen. Daarnaast is het wel belangrijk dat het een thema wordt waar nu nog te weinig over gesproken wordt door jongeren onderling. Want we zien dat de methode van Speaking Minds de meeste impact heeft als het gaat om taboe onderwerpen.

In principe blijft de methode hetzelfde. We blijven beleidsmakers en wethouders koppelen aan moeilijk bereikbare jongeren zodat ze elkaar beter leren kennen en met elkaar het gesprek aangaan over zaken die belangrijk zijn. Inhoudelijk passen we de methode wel een beetje aan. Nu geven jongeren advies op het gebied van armoede en schulden. Als we over jeugdzorg gaan praten zal de gemeente een duidelijke vraag bij ons neerleggen en zullen jongeren meer achtergrondinformatie krijgen voordat ze beginnen.

De financiering is binnen, de gesprekken met het ministerie zijn in volle gang, en we kunnen gaan beginnen met een pilot in gemeenten die interesse hebben. Het doel van de pilots is om samen met de jongeren, beleidsmakers en scholen die meedoen te kijken wat er nog aangepast en verbeterd moet worden aan de methode om ervoor te zorgen dat de kwaliteit die we bieden weer zo hoog mogelijk is. Ook op dit onderwerp willen we dat jongeren mee kunnen denken en mee kunnen doen. En we hopen dat er voor gemeenten en organisaties bruikbare adviezen uitrollen, waar beleidsmakers mee aan de slag kunnen.

Bent u nadat u dit gelezen heeft geïnteresseerd geraakt in Speaking Minds met het thema Jeugdzorg? Neem dan contact met Marjolein Weidema via [email protected]. Ik vertel u graag meer over wie wij zijn en wat wij precies doen en bekijk graag samen met u wat de mogelijkheden zijn om Speaking Minds ook in uw gemeente van start te laten gaan.