Speaking Minds kijkt terug èn vooruit!

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen Speaking Minds jaar?

“Met heel veel plezier en met trots,”  zegt Marjolein, een van de Speaking Minds-trainers. “Enorm veel jongeren hebben via Speaking Minds hun verhalen, ervaringen en adviezen over armoede en schulden kunnen delen met de landelijke en lokale overheid.” En er is veel meer gebeurd, vult haar collega Maud aan. “We wonnen de Missing Chapter Innovatie Award, onze ambassadeurs kwamen in de ‘Linda’ en ambassadeur Joris werd zelfs geïnterviewd op tv in ‘5 Uur Live’. Ook kregen we er een teamlid bij, Robin! En we reisden wat af met z’n allen, door heel Nederland.” Er waren 49 Speaking Minds trajecten in onder andere Groningen, Delfzijl, Meerssen, Maastricht, Roermond, Tilburg en Culemborg. En dat is positief, zegt Jeroen, ook een Speaking Minds-trainer. “Speaking Minds is als een olievlek die zich steeds verder over Nederland verspreidt.”

Wat is bij jou het meest blijven hangen als je kijkt naar het afgelopen jaar?

“Waar wil je beginnen?” vraagt Jeroen, want er was veel dat indruk op hem maakte. Zoals het traject in Tilburg. Daar begonnen de jongeren met veel voorkennis aan het traject. “We kregen daar de vraag om het ‘Kindpakket’ te evalueren, iets wat nieuw was voor ons. En de belangstelling vanuit de raad was groot. Bij de slotbijeenkomst sloten 12 raadsleden aan!” Er zijn ook veel persoonlijke momenten die indruk maakten op de trainers van Speaking Minds. “Als een jongere uit je groep de kracht en het vertrouwen heeft om zijn of haar verhaal te delen, vaak voor het eerst, dan komt dat binnen,” vertelt Marjolein. “Zoals Joris, één van onze ambassadeurs, die zijn verhaal vertelde en dat vervolgens ook deed op de landelijke televisie. Of dat meisje dat zwanger was en in een groepshuis woont. Toen bij het onderdeel ‘over de streep’ de vraag kwam of iemand zelf geldproblemen heeft, stapte ze naar voren en begon ze erover te vertellen. Samen met de beleidsmedewerker en de school die ook aanwezig was hebben we gelijk met haar gekeken of we iets voor haar konden doen.”

DEN HAAG – Conferentie 2100 van Missing Chapter Foundation in het Museon
COPYRIGHT RONALD SPEIJER

Volgens Robin, die een aantal maanden geleden het team van trainers kwam versterken, is Speaking Minds nu actueler dan ooit. “Onlangs was het 30 jaar geleden dat het Kinderrechtenverdrag werd getekend door de VN. Natuurlijk hoort Speaking Minds hier ook bij. We zijn bij het UNICEF festival geweest én bij de Landelijke MBO-Dag. Super tof natuurlijk om op zo’n belangrijke dag zo goed vertegenwoordigd te zijn. En het is bijzonder dat Speaking Minds nog maar drie jaar bestaat en niet meer van subsidie afhankelijk is. Gemeenten zien echt een meerwaarde in jongerenparticipatie en besluiten zelf om mee te doen en er geld voor vrij te maken.”

Is er iets veranderd het afgelopen jaar, in de werkwijze/aanpak?

“We zijn continu in beweging,” legt Marjolein uit. “Want de jongeren en de wereld om ze heen verandert telkens en is altijd in beweging. Na elk traject evalueren we onze methode met de jongeren, de gemeente en de school en kijken we wat we kunnen veranderen of aanpassen, zoals de werkvormen die we gebruiken.”

Gaat Speaking Minds ook weer nieuwe dingen doen in het nieuwe jaar?

“Jazeker. We zijn door de Rutgers Stichting benaderd om samen met hen een Speaking Minds thema ‘Seksualiteit’ op te zetten zodat jongeren daar ook over mee kunnen praten,” zegt Marjolein. En dat krijgt al vorm. Vooral Jeroen is daar vanuit Speaking Minds nu bij betrokken. “In de verkennende gesprekken die we met gemeenten hebben komt naar voren dat ze graag willen dat er evenementen georganiseerd gaan worden rondom thema’s, zoals LHTBI. Je ziet dat sportverenigingen, scholen en de jeugd daar nu vaak niet bij zijn. Door Speaking Minds kunnen we verschillende partijen aan tafel krijgen om te zorgen dat er meer over gevoelige onderwerpen gesproken wordt en dat jongeren mee kunnen praten.

Liggen er nog uitdagingen?

We zijn zo enthousiast over wat we doen, dat we af en toe moeten uitkijken dat we niet overal inspringen,” zegt Jeroen. “Daar krijgen we aan de ene kant veel energie van, maar het kan ook een valkuil zijn.” Volgens Marjolein mag de train de trainer-module nog verder worden verspreid. “We willen  een ook daarmee een olievlek creëren en gemeenten en scholen nog meer eigenaarschap geven over Speaking Minds. We zien dat gemeenten dit op verschillende manieren aanpakken en daarom is er sprake van maatwerk. Daarbij moeten wij er zelf voor zorgen dat in dit proces niet de kwaliteit en de kracht van Speaking Minds verloren gaat.”

Speaking Minds heeft ook een nieuwe subsidie binnengehaald voor het All-in project. Wat gaat dat inhouden?

“Klopt”, zegt Maud. “Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij subsidie ontvangen om een instrument te ontwikkelen dat het makkelijker maakt voor jongeren en professionals om in gesprek te gaan over het aanbod dat er is voor financieel kwetsbare jongeren. Ze ontdekken samen of het aanbod aansluit, toegankelijk genoeg is en ze kijken met elkaar wat er beter kan. En het wordt helemaal gratis! We doen dat niet zelf. Jongeren, beleidsmakers en uitvoerende professionals helpen bij de ontwikkeling ervan. Zij zijn namelijk ook degenen die het uiteindelijk gaan gebruiken!”

Kortom jullie kijken met een goed gevoel terug en hebben zin in het nieuwe jaar?

Marjolein: “Ik ben vooral enorm trots op het Speaking Minds-team en hoe hard we de afgelopen jaren gewerkt hebben om te kunnen voldoen aan de grote vraag vanuit gemeenten. Ik merk dat gemeenten, scholen en ook de jongeren enorm veel plezier hebben en enthousiast worden als ze met onze trainers aan de slag gaan.” “Inderdaad,” zegt Maud. “Speaking Minds wordt steeds groter! Er komen nog meer lokale trainers die aan de slag gaan met onze methode en zo zullen nog meer jongeren mee kunnen praten en beslissen op het gebied van gemeentelijk beleid!” En of 2020 voor Speaking Minds een mooi jaar gaat worden? “Dat denk ik wel”, zegt Jeroen. “We zijn echt heel goed bezig en het is goed dat we uitbreiden en ons bezig gaan houden met andere thema’s. Daar gaan we in 2020 volop mee aan de slag!”